README.design

changeset 298
307640ba6ab6
parent 296
69fadd1aded2
child 299
047ead629d4a
--- a/README.design	Wed Feb 27 14:39:25 2019 +0100
+++ b/README.design	Wed Feb 27 14:40:05 2019 +0100
@@ -144,7 +144,6 @@
 Copieren recepten tussen products en recipes, maar ook dupliceren. Import.
 Download gist temperatuur grenzen naar thermferm zodat die opgevraagd kunnen
 worden door de monitor. Die kan dan de kleuren op de thermometers aanpassen.
-Download en import brouw logs van de brouwcontroller.
 Import van ingredienten vanuit xml bestanden zoals die van brouwhulp.
 Export ingredienten naar xml.
 

mercurial