README.design

changeset 530
a7430eee20bd
parent 513
217ba4596c4d
child 533
be8691b7d634
--- a/README.design	Sat Oct 19 23:06:42 2019 +0200
+++ b/README.design	Mon Oct 21 14:37:31 2019 +0200
@@ -54,12 +54,22 @@
 Split fields:
 divide_type	0:none 1:after mash 2:after boil 3:after primary 4:after secondary 5:after tertiary
 divide_size	amount in liters of this part.
+divide_percent	percentage of this part.
 divide_parts	hoeveel afsplitsingen.
+divide_part	0=hoofdbatch.
 divide_from	uuid
 Via Export module dialoog  maken, keuze aantal afsplitsels en grootte per stuk. 10 stuks.
-Procedure: Genereer afsplitsels met uniek uuid en moeder uuid. Pas volumes aan na splitspunt.
-Afsplitsels naam aanpassen, code een -n volgnummer toevoegen.
+Procedure: Genereer afsplitsels in db_product. Pas volumes aan na splitspunt.
+Afsplitsels naam aanpassen, code en -n volgnummer toevoegen.
 Daarna, markeer master en reduceer volume na splitspunt.
+View - master alleen wijzigen voor splitspunt.
+     - splitsingen alleen wijzigen na splitspunt.
+
+NOTE: prod_duplicate alleen op master record, ingesplitst.
+      prod_export beerxml alleen op master.
+      prod_print, prod_forum, prod_checklist - toevoegen splitsels.
+
+
 
 Miscs type: add wood.
 

mercurial