README.design

changeset 561
dc618b8a9552
parent 553
481dbe0af222
child 563
acdd54144838
--- a/README.design	Wed Dec 04 21:52:37 2019 +0100
+++ b/README.design	Thu Dec 05 13:21:41 2019 +0100
@@ -14,6 +14,8 @@
 Bug:
   Metingen en berekeningen met afgelezen Brix waardes kloppen niet op het eind
   van de vergisting. Gaat vooral fout met de Saison.
+  NOOT: experimentele wijziging is toegevoegd op 5-dec-2019. New Cubic van seanterrill.
+
   Eind SG na koken klopt niet als er suiker in de vergisting toegevoegd wordt.
   In de js code is dit est_og3 en niet est_og, maar est_og3 is niet beschikbaar
   in de php code.

mercurial