README.design

changeset 545
f71079a45f5c
parent 537
9dbce45f39b7
child 550
f34e480ec6c5
--- a/README.design	Tue Oct 29 10:44:08 2019 +0100
+++ b/README.design	Tue Oct 29 11:27:21 2019 +0100
@@ -58,7 +58,10 @@
 Afsplitsels naam aanpassen, code en -n volgnummer toevoegen.					Ok.
 Daarna, markeer master en reduceer volume.							Ok.
 Tot zover werkt het. Probleem, wijzig iets aan ingredienten voor het splitspunt. Alle
-batches moeten dan ook bijgewerkt worden. Een trigger meegeven aan db_product tijdens save?
+batches moeten dan ook bijgewerkt worden. Logic: in db_product.php test stage tegen divide_type.
+Zolang we wijzigen en het splitspunt is nog niet bereikt, de overige records bijwerken met de
+data tot het splitspunt. Dus check voorgaande stage in geval die ophoogt na edit.
+
 View - master alleen wijzigen voor splitspunt.
      - splitsingen alleen wijzigen na splitspunt.
 

mercurial