README.design

Wed, 27 Feb 2019 14:40:05 +0100

author
Michiel Broek <mbroek@mbse.eu>
date
Wed, 27 Feb 2019 14:40:05 +0100
changeset 298
307640ba6ab6
parent 296
69fadd1aded2
child 299
047ead629d4a
permissions
-rw-r--r--

Added import brew json logfiles

Centrale daemon 'bmsd' regelt de dagelijkse berichten tussen MQTT en de
database. Om deze berichten betrouwbaar af te handelen is MQTT er tussen
gezet.
Alle sensoren en controllers communiceren uitsluitend via MQTT.

Sensoren en controllers:

 1. Vergisting controllers.
 2. Temperatuur loggen.
 3. Hergisting drukmeters. (druk + temp).
 4. Brouw controllers.
 5. Ispindel.


Stappen:

 1. Importeren oude vergisting en brouw logs. DONE.
 2. Thermferm moet DLOG berichten gaan sturen, per wijziging en per 5 minuten. DONE.
 3. bmsd moet deze DLOG berichten verwerken. Versie 0.0.2. Bier producten in database. DONE.
 4. Versie 0.0.2 handmatig installeren op productie. DONE.
 5. Thermferm uitbreiden met vergisting stage. DONE.
 6. Brouw controller uitbreiden met MQTT. Niet, ESP32 wordt onstabiel.
 7. bmsd uitbreiden met brouw controller berichten. Niet, zie hierboven.
 8. bmsd productie platform upgraden, versie 0.0.3 DONE.
 9. bmsd recepten editor implementeren. DONE.
 10. bmsd uitbreiden met productie (brews) stappen, met hierin recepten. DONE.
 11. bmsd koppelen logs aan productie. Ferment logs klaar, nog brouwlogs.Web interface bouwen met jqwidgets.


Database inventaris:		Werking	Maten	Index/Strings Bool/Ints	Utf-8	POST
----------------------------	-------	-------	------------- ---------	-----	----
inventory_equipments		Ok.	Ok.		Ok.	Ok.	Ok.	Ok.
inventory_fermentables		Ok.	Ok.		Ok.	Ok.	Ok.	Ok.
inventory_hops			Ok.	Ok.		Ok.	Ok.	Ok.	Ok.
inventory_miscs			Ok.	Ok.		Ok.	Ok.	Ok.	Ok.
inventory_suppliers		Ok.	Ok.		Ok.	Ok.	Ok.	Ok.
inventory_water			Ok.	Ok.		Ok.	Ok.	Ok.	Ok.
inventory_yeasts		Ok.	Ok.		Ok.	Ok.	Ok.	Ok.
profile_fermentation		Ok.	Ok.		Ok.	Ok.	Ok.	Ok.
profile_mash          Ok.   Ok.		Ok.	Ok.	Ok.	Ok.
profile_setup			Ok.	Ok.		Ok.	Ok.	Ok.	Ok.
profile_styles         Ok.   Ok.		Ok.	Ok.	Ok.	Ok.
profile_water          Ok.   Ok.		Ok.	Ok.	Ok.	Ok.
recipes				Ok.	Ok.		Ok.	Ok.	Ok.	Ok.
products			Ok.	Ok.		Ok.	Ok.	Ok.	Ok.

MQTT structuur volgens Sparkplug model.

mbv1.0/fermenters/[NBIRTH,DBIRTH]/<hostname>/
mbv1.0/fermenters/DDATA/<hostname>/<unitalias>/

---------------------------------------------------------------------------

namespace/group_id/message_type/edge_node_id/{device_id}

namespace is de root, "mbv1.0"

group_id oa: fermenters, brewcontrol, env_sensor

message_type:	NBIRTH	- Birth certificate for MQTT EoN nodes.
		NDEATH	- Death certificate for MQTT EoN nodes.
		NCMD	- Node command message.
		DBIRTH	- Birth certificate for devices.
		DDEATH	- Death certificate for devices.
		NDATA	- Node data message.
		DDATA	- Device data message.
		DLOG	- Device data logging.
		DCMD	- Device command message.
		STATE	- Critical application state message.

NCMD:	reboot (application restart)
	rebirth

DCMD:	fermenter state change + temperature settings.
	fermenter profile install.
	fermenter load product.
	fermenter set stage


Product: code, uuid en naam.
	Stage: Plan Wait Brew Primary Secondary Tertiary Package Carbonation Mature Taste Ready Closed
	          |   |    |     |    |     |
	          |   |    |     |    |     +-------------	Log/rapport
	          |   |    |     |    +------------------------	rapport/etiketten
	          |   +-------+---------+---------------------------------	Log/rapport
	          +---------------------------------------------------------	Log/rapport

	Main table: products.
	 In progress: overview.
	 In Progress: view charts. DONE fermenters, todo brewlogs.
	 In Progress: view logs. 
	 In Progress: update state.
	 In Progress: Tabbed screens. DONE.
     Start new: some sort of wizzard like a new recipe. DONE.
	 Archive: select via name/code/date.
	 Calendar: shows upcoming events.
	 Recipes can be copied to 'recipes' or 'brews', imported from 'recipes'/'products' or created manual.
     Products recipes Beerxml import.
	 Recipes Beerxml import.


-----------------------------------------------------------------------------

	Formaat csv vergisting logs.

Directory:	www/logs/fermentation
Filenaam:	product_code\ product_name.log

  2014-11-15 18:39,BEER,PRIMARY,20.312,19.750,-1.500,20.5,18.6,18.8,35,12345,0,67890,Whatsup,Fermenter
      |     |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
 0 datetime +     |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
 1 mode --------------+   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
 2 stage -------------------+   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
 3 temp air -----------------------+   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
 4 temp beer -----------------------------+   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
 5 temp chiller ---------------------------------+   |  |  |  |  |  |  |   |    |
 6 temp room -------------------------------------------+  |  |  |  |  |  |   |    |
 7 setpoint low ---------------------------------------------+  |  |  |  |  |   |    |
 8 setpoint high -------------------------------------------------+  |  |  |  |   |    |
 9 heater power ------------------------------------------------------+  |  |  |   |    |
10 heater usage ----------------------------------------------------------+  |  |   |    |
11 cooler power --------------------------------------------------------------+  |   |    |
12 cooler usage ------------------------------------------------------------------+   |    |
13 event --------------------------------------------------------------------------------+    |
14 fermenter uuid --------------------------------------------------------------------------------+

De oude logs zijn geimporteerd en geconverteerd. Nieuwe worden geschreven
door bmsd welke de log gegevens ontvangt via MQTT DLOG berichten.
Vanwege de snelheid van verwerken staan de logs niet in de database.
Kunnen we de loggegevens versturen in gzip formaat om bandbreedte te sparen?

-----------------------------------------------------------------------------

TODO:

Copieren recepten tussen products en recipes, maar ook dupliceren. Import.
Download gist temperatuur grenzen naar thermferm zodat die opgevraagd kunnen
worden door de monitor. Die kan dan de kleuren op de thermometers aanpassen.
Import van ingredienten vanuit xml bestanden zoals die van brouwhulp.
Export ingredienten naar xml.

mercurial