www/prod_edit.php

Fri, 23 Nov 2018 14:54:07 +0100

author
Michiel Broek <mbroek@mbse.eu>
date
Fri, 23 Nov 2018 14:54:07 +0100
changeset 112
7ef48396f705
parent 111
8c4ba91adf58
child 113
982c9ae73e12
permissions
-rw-r--r--

Added some buttons. Only allow product delete if it has no serious data.

<?php
require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/includes/global.inc.php');
page_header('Brouw overzicht', 'prod_edit');
?>

  <div id='jqxTabs'>
  <ul>
   <li style="margin-left: 30px;">Algemeen</li>
   <li>Apparatuur</li>
   <li>Brouwdag</li>
  </ul>

  <div>
   <div style="overflow: hidden;">
   <table style="width: 100%;">
    <tr>
    <td style="vertical-align: top;">
     <table>
     <tr>
      <td style="vertical-align: top; float: right; padding: 3px;">Brouw naam:</td>
      <td align="left" colspan="5" style="vertical-align: top; padding: 3px;"><input id="name" /></td>
     </tr>
     <tr>
      <td style="vertical-align: top; float: right; padding: 3px;">Brouw code:</td>
      <td align="left" style="vertical-align: top; padding: 3px;"><input id="code" /></td>
      <td style="vertical-align: top; float: right; padding: 3px;">Start planning:</td>
      <td align="left" style="vertical-align: top;"><div id="birth"></div></td>
      <td style="vertical-align: top; float: right; padding: 3px;">Brouw fase:</td>
      <td align="left" style="vertical-align: top; padding: 3px;"><input id="stage" readonly /></td>
     <tr>
      <td style="vertical-align: top; float: right; padding: 3px;">Opmerkingen:</td>
      <td colspan="5" style="padding: 3px;"><textarea id="notes"></textarea></td>
     </tr>
	 </table>
    </td>
    <td style="vertical-align: top;">
     <table>
	 <tr><td><input style="margin-right: 10px;" type="button" id="rec_edit" value="Recept" /></td></tr>
     <tr><td><input style="margin-right: 10px;" type="button" id="Knop2" value="Knop 2" /></td></tr>
     <tr><td><input style="margin-right: 10px;" type="button" id="Knop3" value="Knop 3" /></td></tr>
     </table>
    </td>
    </tr>
   </table>
   <div style="float: right; margin-top: 30px; margin-bottom: 10px;">
    <input style="margin-right: 100px;" type="button" id="Delete" value="Delete" />
    <input style="margin-right: 100px;" type="button" id="Save"  value="Save" />
    <input style="margin-right: 410px;" type="button" id="Cancel" value="Cancel" />
   </div>
   </div>
   <div id="hintBase" class="hint">
   </div>
  </div>

  <div> <!-- Tab 2 -->
   <div style="overflow: hidden;">
   <table>
    <tr>
	<td align="right" style="vertical-align: top;">Kies apparatuur:</td>
    <td align="left" colspan="3"><div id="styleSelect">Apparatuur</div></td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="vertical-align: top; float: right; padding: 3px;">Installatie naam:</td>
    <td align="left" colspan="3" style="vertical-align: top; padding: 3px;"><input id="eq_name" /></td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="vertical-align: top; float: right; padding: 3px;">Opmerkingen:</td>
    <td colspan="5" style="padding: 3px;"><textarea id="eq_notes"></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
    <th style="text-align: center;" colspan="2">Maischen</th>
    <th style="text-align: center;" colspan="2">Koken</th>
    </tr>
    <tr>
    <td style="vertical-align: top; float: right;">Maischkuip volume l:</td>
    <td><div id="eq_tun_volume"></div></td>
    <td style="vertical-align: top; float: right;">Kookketel volume l:</td>
    <td><div id="eq_kettle_volume"></div></td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="vertical-align: top; float: right;">Maischkuip hoogte cm:</td>
    <td><div id="eq_tun_height"></div></td>
    <td style="vertical-align: top; float: right;">Kookketel hoogte cm:</td>
    <td><div id="eq_kettle_height"></div></td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="vertical-align: top; float: right;">Maischkuip gewicht kg:</td>
    <td><div id="eq_tun_weight"></div></td>
    <td style="vertical-align: top; float: right;">Kook volume l:</td>
    <td><div id="eq_boil_size"></div></td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="vertical-align: top; float: right;">Maischkuip materiaal:</td>
    <td><div id="eq_tun_material"></div></td>
    <td style="vertical-align: top; float: right;">Verdamping per uur l:</td>
    <td><div id="eq_evap_rate"></div></td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="vertical-align: top; float: right;">Maischwater l:</td>
    <td><div id="eq_mash_volume"></div></td>
    <td style="vertical-align: top; float: right;">Kooktijd in minuten:</td>
    <td><div id="eq_boil_time"></div></td>
    </tr>
    <tr>
    <th style="text-align: center;" colspan="2">Filteren</th>
    <td style="vertical-align: top; float: right;">Extra water bij koken l:</td>
    <td><div id="eq_top_up_kettle"></div></td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="vertical-align: top; float: right;">Filter volume l:</td>
    <td><div id="eq_lauter_volume"></div></td>
    <td style="vertical-align: top; float: right;">Hopfactor %:</td>
    <td><div id="eq_hop_utilization"></div></td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="vertical-align: top; float: right;">Filterkuip hoogte cm:</td>
    <td><div id="eq_lauter_height"></div></td>
    <td style="vertical-align: top; float: right;">Volume eind koken l:</td>
	<td><div id="eq_batch_size"></div></td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="vertical-align: top; float: right;">Filterkuip verlies l:</td>
    <td><div id="eq_lauter_deadspace"></div></td>
    <th style="text-align: center;" colspan="2">Koelen</th>
    </tr>
    <tr>
    <td style="vertical-align: top; float: right;">Brouwzaalrendement %:</td>
    <td><div id="eq_efficiency"></div></td>
    <td style="vertical-align: top; float: right;">Trub verlies kookketel l:</td>
    <td><div id="eq_trub_chiller_loss"></div></td>
    </tr>
   </table>
   </div>
   <div class="hint" id="hintStyle">
   </div>
  </div>

  <div> <!-- Tab 3 -->
   <div style="overflow: hidden; margin: 25px;"><br>
   <p>Alle nodige gegevens zijn compleet.</p>
   <p> Zodra je de "Volgende" toets gebruikt zal een nieuw recept aangemaakt worden en<br>
   wordt het recept in de database gezet. Hierna kun je dat recept bewerken.</p>
   </div>
   <div id="completedButtonsWrapper">
   <input type="button" value="Terug" id="backButtonCompleted" class="backButton" />
   <input type="button" value="Volgende" class="nextButton" id="nextButtonCompleted" />
   </div>
  </div>
  </div>

<?php
confirm_delete();
page_footer();
?>

mercurial