README.design

Sat, 25 Sep 2021 10:42:54 +0200

author
Michiel Broek <mbroek@mbse.eu>
date
Sat, 25 Sep 2021 10:42:54 +0200
changeset 778
e64fd38c469c
parent 765
0218893a5b7f
child 781
4bb28e67f2b7
permissions
-rw-r--r--

If during styles import the CATEGORY_NUMBER is empty, insert 0 in the database instead.


MIT licentie?


	Main table: products.
	  Calendar: shows upcoming events.

-----------------------------------------------------------------------------

Bug:
  Metingen en berekeningen met afgelezen Brix waardes kloppen niet op het eind
  van de vergisting. Gaat vooral fout met de Saison.
  NOOT: experimentele wijziging is toegevoegd op 5-dec-2019. New Cubic van seanterrill.

  Alle gisten checken op POF+ vlag. WLP staat op de website per gist. Alle overige niet.


Extra:

Gist typen: Wild yeast, Spontaneous.


Toevoegen Barrel/Oak aging vergisting stap. Wort souring stap.

Split batch:

Split fields:
divide_type	0:none 1:after mash 2:after boil 3:after cooling 4:after primary 5:after secondary 6:after tertiary
divide_size	amount in liters of this part.
divide_factor	factor size of this part or 1.0
divide_parts	hoeveel afsplitsingen.
divide_part	0=hoofdbatch.

Via Export module dialoog  maken, keuze aantal afsplitsels en grootte per stuk. 10 stuks.	Ok.
Procedure: Genereer afsplitsels in db_product. Pas alle volumes aan.				Ok.
Afsplitsels naam aanpassen, code en -n volgnummer toevoegen.					Ok.
Daarna, markeer master en reduceer volume.							Ok.
Tot zover werkt het. Probleem, wijzig iets aan ingredienten voor het splitspunt. Alle
batches moeten dan ook bijgewerkt worden. Logic: in db_product.php test stage tegen divide_type.
Zolang we wijzigen en het splitspunt is nog niet bereikt, de overige records bijwerken met de
data tot het splitspunt. Dus check voorgaande stage in geval die ophoogt na edit.
Ook tijdens divide alleen de relevante data verdelen over de batches.

Ook oplossen, als alle afsplitsingen alle volume nemen is de hoofdbatch leeg en nutteloos.

View - master alleen wijzigen voor splitspunt.
     - splitsingen alleen wijzigen na splitspunt.


Hop types: Extract IKE. Tetra hop.

Maischen: Dubbel maischen? Of is 2e maisch een grondstof (Ingo).

mercurial