Updated ideas

Sun, 18 Nov 2018 22:15:31 +0100

author
Michiel Broek <mbroek@mbse.eu>
date
Sun, 18 Nov 2018 22:15:31 +0100
changeset 104
0c6ad9e0f143
parent 103
895829b91057
child 105
d06ddc4d1af0

Updated ideas

README.design file | annotate | diff | comparison | revisions
www/import/from_brouwhulp.php file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/README.design	Sat Nov 17 23:29:11 2018 +0100
+++ b/README.design	Sun Nov 18 22:15:31 2018 +0100
@@ -19,9 +19,13 @@
  3. bmsd moet deze DLOG berichten verwerken. Versie 0.0.2. Bier producten in database. DONE.
  4. Versie 0.0.2 handmatig installeren op productie. DONE.
  5. Thermferm uitbreiden met vergisting stage. DONE.
- 6. Brouw controller uitbreiden met MQTT.
- 7. bmsd uitbreiden met brouw controller berichten.
- 8. bmsd productie platform upgraden, versie 0.0.3
+ 6. Brouw controller uitbreiden met MQTT. Niet, ESP32 wordt onstabiel.
+ 7. bmsd uitbreiden met brouw controller berichten. Niet, zie hierboven.
+ 8. bmsd productie platform upgraden, versie 0.0.3 DONE.
+ 9. bmsd recepten editor implementeren, geschikt voor enkel recepten en productie.
+ 10. bmsd uitbreiden met productie stappen, met hieraan productie recepten.
+ 11. bmsd koppelen logs aan productie.
+
 
 
 Web interface bouwen met jqwidgets.
@@ -53,8 +57,8 @@
 
 Database:
 
- 1. Recepten opslaan in json formaat omdat dit flexibel is.
- 2. Brouwsels zijn recepten plus extra gegegevens. json formaat.
+ 1. Recepten opslaan standaard maar ingredienten in json formaat omdat dit flexibel is.
+ 2. Productie Brouwsels bevatten ook logs, en linken naar een extra recepten database (brews).
  3. Inventaris ingredienten in MySQL. Voorraad historie is extra arrays.
  4. Export naar beerxml.
  5. Import van brouwhulp xml met sync vanuit backup locatie.
--- a/www/import/from_brouwhulp.php	Sat Nov 17 23:29:11 2018 +0100
+++ b/www/import/from_brouwhulp.php	Sun Nov 18 22:15:31 2018 +0100
@@ -442,7 +442,7 @@
 
 
 
-function do_recipes()
+function do_recipes($brews)
 {
 	global $brouwhulp, $db;
 	$len_fermentables = 0;
@@ -452,13 +452,21 @@
 	$len_waters = 0;
 	$len_mash = 0;
 
-	echo " Start adding recipes to the database\n";
-	$sql = "TRUNCATE TABLE recipes;";
+	if ($brews) {
+		echo " Start adding brews to the database\n";
+		$sql = "TRUNCATE TABLE production;";
+	} else {
+		echo " Start adding recipes to the database\n";
+		$sql = "TRUNCATE TABLE recipes;";
+	}
 	if (! $result = mysqli_query($db, $sql)) {
 		printf("Error: %s\n", mysqli_error($db));
 	}
 
-	$recipes= simplexml_load_file($brouwhulp . '/recipes.xml');
+	if ($brews)
+		$recipes = simplexml_load_file($brouwhulp . '/brews.xml');
+	else
+		$recipes = simplexml_load_file($brouwhulp . '/recipes.xml');
 
 	foreach ($recipes->RECIPE as $recipe) {
 		$f_sugars = 0;
@@ -470,7 +478,10 @@
 		$svg = 77;
 		$colorw = 0;
 
-		$sql = "INSERT INTO recipes SET name='" . mysqli_real_escape_string($db, $recipe->NAME);
+		if ($brews)
+			$sql = "INSERT INTO production SET name='" . mysqli_real_escape_string($db, $recipe->NAME);
+		else
+			$sql = "INSERT INTO recipes SET name='" . mysqli_real_escape_string($db, $recipe->NAME);
 		if ($recipe->NOTES)
 			$sql .= "', notes='" . mysqli_real_escape_string($db, $recipe->NOTES);
 		else
@@ -889,7 +900,8 @@
 do_equipments();
 do_styles();
 do_mash();
-do_recipes();
+do_recipes(0);
+//do_recipes(1);
 
 
 mysqli_close($db);

mercurial