Moved the tooltips to the field declarations.

Mon, 31 Dec 2018 22:20:04 +0100

author
Michiel Broek <mbroek@mbse.eu>
date
Mon, 31 Dec 2018 22:20:04 +0100
changeset 161
2218edd86ba1
parent 160
fea87a8d320b
child 162
45248acb6252

Moved the tooltips to the field declarations.

www/js/prod_edit.js file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/www/js/prod_edit.js	Mon Dec 31 16:48:56 2018 +0100
+++ b/www/js/prod_edit.js	Mon Dec 31 22:20:04 2018 +0100
@@ -1274,73 +1274,6 @@
 
 	var dataRecord = {};
 	var url = "includes/db_product.php";
-	// tooltips
-	$("#name").jqxTooltip({ content: 'De naam voor dit product.' });
-	$("#code").jqxTooltip({ content: 'Product code nummer.' });
-	$("#birth").jqxTooltip({ content: 'De ontwerp datum van dit product.' });
-	$("#stage").jqxTooltip({ content: 'De productie fase van dit product.' });
-	$("#notes").jqxTooltip({ content: 'De uitgebreide opmerkingen over dit product.' });
-	$("#eq_name").jqxTooltip({ content: 'De naam van deze brouw apparatuur.' });
-	$("#eq_notes").jqxTooltip({ content: 'Opmerkingen over deze apparatuur.' });
-	$("#eq_tun_volume").jqxTooltip({ content: 'Maisch ketel volume.' });
-	$("#eq_mash_volume").jqxTooltip({ content: 'Maisch water voor de eerste stap.' });
-	$("#eq_mash_max").jqxTooltip({ content: 'De maximale moutstort in Kg.' });
-	$("#eq_lauter_volume").jqxTooltip({ content: 'Filterkuip volume.' });
-	$("#eq_lauter_deadspace").jqxTooltip({ content: 'Filterkuip verlies in liters.' });
-	$("#eq_efficiency").jqxTooltip({ content: 'Gemiddeld brouwzaal rendement.' });
-	$("#eq_kettle_volume").jqxTooltip({ content: 'Kook ketel volume in liters.' });
-	$("#eq_boil_size").jqxTooltip({ content: 'Normaal kook volume in liters' });
-	$("#eq_evap_rate").jqxTooltip({ content: 'Verdamping in liters per uur.' });
-	$("#eq_boil_time").jqxTooltip({ content: 'Normale kooktijd in minuten..' });
-	$("#eq_top_up_kettle").jqxTooltip({ content: 'Extra water toevoegen tijdens de kook.' });
-	$("#eq_hop_utilization").jqxTooltip({ content: '100% voor kleine installaties, hoger voor grote brouwerijen.' });
-	$("#eq_batch_size").jqxTooltip({ content: 'Berekende batch grootte in liters aan het eind van de kook.' });
-	$("#eq_trub_chiller_loss").jqxTooltip({ content: 'Standaard verlies bij het overbrengen naar het gistvat.' });
-	$("#type").jqxTooltip({ content: 'Het brouw type van dit recept.' });
-	$("#batch_size").jqxTooltip({ content: 'Het volume van het gekoelde wort na het koken.' });
-	$("#boil_time").jqxTooltip({ content: 'De kooktijd in minuten.' });
-	$("#boil_size").jqxTooltip({ content: 'Het volume van het wort voor het koken.' });
-	$("#efficiency").jqxTooltip({ content: 'Het rendement van maischen en koken.' });
-	$("#est_og").jqxTooltip({ content: 'Het begin SG wat je wilt bereiken. De moutstort wordt automatisch herberekend.' });
-	$("#est_og2").jqxTooltip({ content: 'Het geschatte begin SG van dit product.' });
-	$("#est_og3").jqxTooltip({ content: 'Het geschatte begin SG van dit product.' });
-	$("#est_fg").jqxTooltip({ content: 'Het eind SG. Dit wordt automatisch berekend.' });
-	$("#est_color").jqxTooltip({ content: 'De kleur in EBC. Dit wordt automatisch berekend.' });
-	$("#est_color2").jqxTooltip({ content: 'De kleur in EBC. Dit wordt automatisch berekend.' });
-	$("#est_ibu").jqxTooltip({ content: 'De bitterheid in IBU. Dit wordt automatisch berekend.' });
-	$("#est_ibu2").jqxTooltip({ content: 'De bitterheid in IBU. Dit wordt automatisch berekend.' });
-	$("#est_abv").jqxTooltip({ content: 'Alcohol volume %. Dit wordt automatisch berekend.' });
-	$("#est_carb").jqxTooltip({ content: 'Koolzuur volume. Dit wordt automatisch berekend.' });
-	$("#st_name").jqxTooltip({ content: 'De bierstijl naam voor dit recept.'});
-	$("#st_letter").jqxTooltip({ content: 'De bierstijl letter voor dit recept.'});
-	$("#st_guide").jqxTooltip({ content: 'De bierstijl gids voor dit recept.'});
-	$("#st_category").jqxTooltip({ content: 'De Amerikaanse bierstijl categorie.'});
-	$("#st_category_number").jqxTooltip({ content: 'De Amerikaanse bierstijl categorie sub nummer.'});
-	$("#st_type").jqxTooltip({ content: 'Het bierstijl type.'});
-	$("#st_og_min").jqxTooltip({ content: 'Het minimum begin SG voor deze bierstijl.'});
-	$("#st_og_max").jqxTooltip({ content: 'Het maximum begin SG voor deze bierstijl.'});
-	$("#st_fg_min").jqxTooltip({ content: 'Het minimum eind SG voor deze bierstijl.'});
-	$("#st_fg_max").jqxTooltip({ content: 'Het maximum eind SG voor deze bierstijl.'});
-	$("#st_color_min").jqxTooltip({ content: 'De minimum kleur voor deze bierstijl.'});
-	$("#st_color_max").jqxTooltip({ content: 'De maximum kleur voor deze bierstijl.'});
-	$("#st_ibu_min").jqxTooltip({ content: 'De minimum bitterheid voor deze bierstijl.'});
-	$("#st_ibu_max").jqxTooltip({ content: 'De maximum bitterheid voor deze bierstijl.'});
-	$("#st_abv_min").jqxTooltip({ content: 'Het minimum alcohol volume % voor deze bierstijl.'});
-	$("#st_abv_max").jqxTooltip({ content: 'Het maximum alcohol volume % voor deze bierstijl.'});
-	$("#st_carb_min").jqxTooltip({ content: 'Het minimum koolzuur volume voor deze bierstijl.'});
-	$("#st_carb_max").jqxTooltip({ content: 'Het maximum koolzuur volume voor deze bierstijl.'});
-	$("#mash_ph").jqxTooltip({ content: 'Maisch pH tussen 5.2 en 5.6. Gebruik 5.2 voor lichte en 5.5 voor donkere bieren.'});
-	$("#wa_cacl2").jqxTooltip({ content: 'Voor het maken van een ander waterprofiel. Voegt calcium en chloride toe. Voor het verbeteren van zoetere bieren.'});
-	$("#wa_caso4").jqxTooltip({ content: 'Gips. Voor het maken van een ander waterprofiel. Voegt calcium en sulfaat toe. Voor het verbeteren van bittere bieren.'});
-	$("#wa_mgso4").jqxTooltip({ content: 'Epsom zout. Voor het maken van een ander waterprofiel. Voegt magnesium en sulfaat toe. Gebruik spaarzaam!'});
-	$("#wa_nacl").jqxTooltip({ content: 'Keukenzout. Voor het maken van een ander waterprofiel. Voegt natrium en chloride toe. Voor het accentueren van zoetheid. Bij hoge dosering wordt het bier ziltig.'});
-	$("#w2_amount").jqxTooltip({ content: 'De verdeling van het hoofd en meng water. Het totale maisch water volume blijft gelijk.'});
-	$("#wb_calcium").jqxTooltip({ content: 'De ideale hoeveelheid Calcium is tussen 40 en 150.'});
-	$("#wb_magnesium").jqxTooltip({ content: 'De ideale hoeveelheid Magnesium is lager dan 30.'});
-	$("#wb_sodium").jqxTooltip({ content: 'De ideale hoeveelheid Natrium is lager dan 150.'});
-	$("#wb_chloride").jqxTooltip({ content: 'De ideale hoeveelheid Chloride is lager dan 100.'});
-	$("#wb_sulfate").jqxTooltip({ content: 'De ideale hoeveelheid Sulfaat is lager dan 350.'});
-
 	// Prepare the data
 	var source = {
 		datatype: "json",
@@ -2790,9 +2723,13 @@
 	var srcCooling= [ '-', 'Emersion chiller', 'Counterflow chiller', 'Au bain marie', 'Natural' ];
 	//                '-', 'Dompelkoeler', 'Tegenstroomkoeler', 'Au bain marie', 'Laten afkoelen'
 	// Tab 1, Algemeen
+	$("#name").jqxTooltip({ content: 'De naam voor dit product.' });
 	$("#name").jqxInput({ theme: theme, width: 640, height: 23 });
+	$("#code").jqxTooltip({ content: 'Product code nummer.' });
 	$("#code").jqxInput({ theme: theme, width: 100, height: 23 });
+	$("#birth").jqxTooltip({ content: 'De ontwerp datum van dit product.' });
 	$("#birth").jqxDateTimeInput({ theme: theme, width: 150, height: 23, formatString: 'yyyy-MM-dd' });
+	$("#stage").jqxTooltip({ content: 'De productie fase van dit product.' });
 	$("#stage").jqxInput({ theme: theme, width: 100, height: 23 });
 	$("#log_brew").jqxCheckBox({ theme: theme, width: 120, height: 23, disabled : true });
 	$("#log_fermentation").jqxCheckBox({ theme: theme, width: 120, height: 23, disabled : true });
@@ -2816,68 +2753,118 @@
 			brewstage = 10;
 		}
 	});
+	$("#notes").jqxTooltip({ content: 'De uitgebreide opmerkingen over dit product.' });
 	$("#notes").jqxInput({ theme: theme, width: 960, height: 100 });
+	$("#type").jqxTooltip({ content: 'Het brouw type van dit recept.' });
 	$("#type").jqxDropDownList({ theme: theme, source: srcType, width: 125, height: 23, dropDownHeight: 95 });
+	$("#efficiency").jqxTooltip({ content: 'Het rendement van maischen en koken.' });
 	$("#efficiency").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', spinMode: 'simple', theme: theme, width: 100, height: 23, min: 40, max: 100, decimalDigits: 0, spinButtons: true, symbol: '%', symbolPosition: 'right'  });
 
+	$("#batch_size").jqxTooltip({ content: 'Het volume van het gekoelde wort na het koken.' });
 	$("#batch_size").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', spinMode: 'simple', theme: theme, width: 100, height: 23, min: 4, decimalDigits: 1, spinButtons: true, spinButtonsStep: 0.1, symbol: 'L', symbolPosition: 'right' });
+	$("#boil_time").jqxTooltip({ content: 'De kooktijd in minuten.' });
 	$("#boil_time").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', spinMode: 'simple', theme: theme, width: 100, height: 23, min: 4, max: 360, decimalDigits: 0, spinButtons: true });
+	$("#boil_size").jqxTooltip({ content: 'Het volume van het wort voor het koken.' });
 	$("#boil_size").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 100, height: 23, decimalDigits: 2, readOnly: true, symbol: 'L', symbolPosition: 'right' });
+	$("#st_guide").jqxTooltip({ content: 'De bierstijl gids voor dit recept.'});
 	$("#st_guide").jqxInput({ theme: theme, width: 250, height: 23 });
+	$("#st_name").jqxTooltip({ content: 'De bierstijl naam voor dit recept.'});
 	$("#st_name").jqxInput({ theme: theme, width: 250, height: 23 });
+	$("#st_letter").jqxTooltip({ content: 'De bierstijl letter voor dit recept.'});
 	$("#st_letter").jqxInput({ theme: theme, width: 100, height: 23 });
+	$("#st_type").jqxTooltip({ content: 'Het bierstijl type.'});
 	$("#st_type").jqxInput({ theme: theme, width: 90, height: 23 });
+	$("#st_category").jqxTooltip({ content: 'De Amerikaanse bierstijl categorie.'});
 	$("#st_category").jqxInput({ theme: theme, width: 250, height: 23 });
+	$("#st_category_number").jqxTooltip({ content: 'De Amerikaanse bierstijl categorie sub nummer.'});
 	$("#st_category_number").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 50, height: 23, decimalDigits: 0, readOnly: true });
 
+	$("#est_og").jqxTooltip({ content: 'Het begin SG wat je wilt bereiken. De moutstort wordt automatisch herberekend.' });
 	$("#est_og").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', spinMode: 'simple', theme: theme, width: 100, height: 23, min: 1.000, max: 1.200, decimalDigits: 3, spinButtons: true, spinButtonsStep: 0.001 });
+	$("#st_og_min").jqxTooltip({ content: 'Het minimum begin SG voor deze bierstijl.'});
 	$("#st_og_min").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 50, height: 23, decimalDigits: 3, readOnly: true });
+	$("#st_og_max").jqxTooltip({ content: 'Het maximum begin SG voor deze bierstijl.'});
 	$("#st_og_max").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 50, height: 23, decimalDigits: 3, readOnly: true });
+	$("#est_fg").jqxTooltip({ content: 'Het eind SG. Dit wordt automatisch berekend.' });
 	$("#est_fg").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 100, height: 23, decimalDigits: 3, readOnly: true });
+	$("#st_fg_min").jqxTooltip({ content: 'Het minimum eind SG voor deze bierstijl.'});
 	$("#st_fg_min").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 50, height: 23, decimalDigits: 3, readOnly: true });
+	$("#st_fg_max").jqxTooltip({ content: 'Het maximum eind SG voor deze bierstijl.'});
 	$("#st_fg_max").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 50, height: 23, decimalDigits: 3, readOnly: true });
+	$("#est_abv").jqxTooltip({ content: 'Alcohol volume %. Dit wordt automatisch berekend.' });
 	$("#est_abv").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 50, height: 23, decimalDigits: 1, readOnly: true });
+	$("#st_abv_min").jqxTooltip({ content: 'Het minimum alcohol volume % voor deze bierstijl.'});
 	$("#st_abv_min").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 50, height: 23, decimalDigits: 1, readOnly: true });
+	$("#st_abv_max").jqxTooltip({ content: 'Het maximum alcohol volume % voor deze bierstijl.'});
 	$("#st_abv_max").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 50, height: 23, decimalDigits: 1, readOnly: true });
+	$("#est_color").jqxTooltip({ content: 'De kleur in EBC. Dit wordt automatisch berekend.' });
 	$("#est_color").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, symbol: ' EBC', symbolPosition: 'right', width: 100, height: 23, decimalDigits: 0, readOnly: true });
+	$("#st_color_min").jqxTooltip({ content: 'De minimum kleur voor deze bierstijl.'});
 	$("#st_color_min").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 50, height: 23, decimalDigits: 0, readOnly: true });
+	$("#st_color_max").jqxTooltip({ content: 'De maximum kleur voor deze bierstijl.'});
 	$("#st_color_max").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 50, height: 23, decimalDigits: 0, readOnly: true });
 	$("#color_method").jqxDropDownList({ theme: theme, source: srcColor, width: 125, height: 23, dropDownHeight: 95 });
+	$("#est_ibu").jqxTooltip({ content: 'De bitterheid in IBU. Dit wordt automatisch berekend.' });
 	$("#est_ibu").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, symbol: ' IBU', symbolPosition: 'right', width: 100, height: 23, decimalDigits: 0, readOnly: true });
+	$("#st_ibu_min").jqxTooltip({ content: 'De minimum bitterheid voor deze bierstijl.'});
 	$("#st_ibu_min").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 50, height: 23, decimalDigits: 0, readOnly: true });
+	$("#st_ibu_max").jqxTooltip({ content: 'De maximum bitterheid voor deze bierstijl.'});
 	$("#st_ibu_max").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 50, height: 23, decimalDigits: 0, readOnly: true });
 	$("#ibu_method").jqxDropDownList({ theme: theme, source: srcIBU, width: 125, height: 23, dropDownHeight: 95, dropDownVerticalAlignment: 'top' });
+	$("#est_carb").jqxTooltip({ content: 'Koolzuur volume. Dit wordt automatisch berekend.' });
 	$("#est_carb").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 50, height: 23, decimalDigits: 1, readOnly: true });
+	$("#st_carb_min").jqxTooltip({ content: 'Het minimum koolzuur volume voor deze bierstijl.'});
 	$("#st_carb_min").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 50, height: 23, decimalDigits: 1, readOnly: true });
+	$("#st_carb_max").jqxTooltip({ content: 'Het maximum koolzuur volume voor deze bierstijl.'});
 	$("#st_carb_max").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 50, height: 23, decimalDigits: 1, readOnly: true });
 
 	// Tab 2, Equipment
+	$("#eq_name").jqxTooltip({ content: 'De naam van deze brouw apparatuur.' });
 	$("#eq_name").jqxInput({ theme: theme, width: 250, height: 23 });
+	$("#eq_boil_size").jqxTooltip({ content: 'Normaal kook volume in liters' });
 	$("#eq_boil_size").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', readOnly: true, theme: theme, width: 70, height: 23, decimalDigits: 1 });
+	$("#eq_batch_size").jqxTooltip({ content: 'Berekende batch grootte in liters aan het eind van de kook.' });
 	$("#eq_batch_size").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', readOnly: true, theme: theme, width: 70, height: 23, decimalDigits: 1 });
+	$("#eq_tun_volume").jqxTooltip({ content: 'Maisch ketel volume.' });
 	$("#eq_tun_volume").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', readOnly: true, theme: theme, width: 70, height: 23, decimalDigits: 1 });
+	$("#eq_top_up_water").jqxTooltip({ content: 'Extra water in het gistvat.' });
 	$("#eq_top_up_water").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', readOnly: true, theme: theme, width: 70, height: 23, decimalDigits: 1 });
+	$("#eq_trub_chiller_loss").jqxTooltip({ content: 'Standaard verlies bij het overbrengen naar het gistvat.' });
 	$("#eq_trub_chiller_loss").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', readOnly: true, theme: theme, width: 70, height: 23, decimalDigits: 1 });
+	$("#eq_evap_rate").jqxTooltip({ content: 'Verdamping in liters per uur.' });
 	$("#eq_evap_rate").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', readOnly: true, theme: theme, width: 70, height: 23, decimalDigits: 2,  });
+	$("#eq_boil_time").jqxTooltip({ content: 'Normale kooktijd in minuten.' });
 	$("#eq_boil_time").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', readOnly: true, theme: theme, width: 70, height: 23, decimalDigits: 0 });
+	$("#eq_top_up_kettle").jqxTooltip({ content: 'Extra water toevoegen tijdens de kook.' });
 	$("#eq_top_up_kettle").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', readOnly: true, theme: theme, width: 70, height: 23, decimalDigits: 1 });
+	$("#eq_hop_utilization").jqxTooltip({ content: '100% voor kleine installaties, hoger voor grote brouwerijen.' });
 	$("#eq_hop_utilization").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', readOnly: true, theme: theme, width: 70, height: 23, decimalDigits: 0 });
+	$("#eq_notes").jqxTooltip({ content: 'Opmerkingen over deze apparatuur.' });
 	$("#eq_notes").jqxInput({ theme: theme, width: 960, height: 200 });
+	$("#eq_lauter_volume").jqxTooltip({ content: 'Filterkuip volume.' });
 	$("#eq_lauter_volume").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', readOnly: true, theme: theme, width: 70, height: 23, decimalDigits: 1 });
+	$("#eq_lauter_deadspace").jqxTooltip({ content: 'Filterkuip verlies in liters.' });
 	$("#eq_lauter_deadspace").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', readOnly: true, theme: theme, width: 70, height: 23, decimalDigits: 1 });
+	$("#eq_kettle_volume").jqxTooltip({ content: 'Kook ketel volume in liters.' });
 	$("#eq_kettle_volume").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', readOnly: true, theme: theme, width: 70, height: 23, decimalDigits: 1 });
+	$("#eq_mash_volume").jqxTooltip({ content: 'Maisch water voor de eerste stap.' });
 	$("#eq_mash_volume").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', readOnly: true, theme: theme, width: 70, height: 23, decimalDigits: 1 });
+	$("#eq_mash_max").jqxTooltip({ content: 'De maximale moutstort in Kg.' });
 	$("#eq_mash_max").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', readOnly: true, theme: theme, width: 70, height: 23, decimalDigits: 1 });
+	$("#eq_efficiency").jqxTooltip({ content: 'Gemiddeld brouwzaal rendement.' });
 	$("#eq_efficiency").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', readOnly: true, theme: theme, width: 70, height: 23, decimalDigits: 1 });
 
 	// Tab 3, Fermentables
+	$("#est_color2").jqxTooltip({ content: 'De kleur in EBC. Dit wordt automatisch berekend.' });
 	$("#est_color2").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, symbol: ' EBC', symbolPosition: 'right', width: 100, height: 23, decimalDigits: 0, readOnly: true });
 	$("#perc_malts").jqxProgressBar({ width: 300, height: 23, theme: theme, showText: true });
+	$("#est_og2").jqxTooltip({ content: 'Het geschatte begin SG van dit product.' });
 	$("#est_og2").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 100, height: 23, decimalDigits: 3, readOnly: true });
 	$("#perc_sugars").jqxProgressBar({ width: 300, height: 23, theme: theme, showText: true });
 	$("#perc_cara").jqxProgressBar({ width: 300, height: 23, theme: theme, showText: true });
 
 	// Tab 4, Hops
+	$("#est_ibu2").jqxTooltip({ content: 'De bitterheid in IBU. Dit wordt automatisch berekend.' });
 	$("#est_ibu2").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 50, height: 23, decimalDigits: 0, readOnly: true });
 	$("#hop_flavour").jqxProgressBar({ width: 300, height: 23, theme: theme, showText: true });
 	$("#hop_aroma").jqxProgressBar({ width: 300, height: 23, theme: theme, showText: true });
@@ -2887,6 +2874,7 @@
 	// Tab 6, Yeasts
 
 	// Tab 7, Mashing
+	$("#mash_name").jqxTooltip({ content: 'De omschrijving van dit maisch profiel.' });
 	$("#mash_name").jqxInput({ theme: theme, width: 320, height: 23 });
 
 	// Tab 8, Water
@@ -2969,6 +2957,7 @@
 			calcWater();
 		}
 	});
+	$("#w2_amount").jqxTooltip({ content: 'De verdeling van het hoofd en meng water. Het totale maisch water volume blijft gelijk.'});
 	$("#w2_amount").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', spinMode: 'simple', theme: theme, width: 94, height: 23, min: 0, max: 0, decimalDigits: 1, spinButtons: true, spinButtonsStep: 0.5, readOnly: true });
 	$("#w2_calcium").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 74, height: 23, decimalDigits: 1, readOnly: true });
 	$("#w2_magnesium").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 74, height: 23, decimalDigits: 1, readOnly: true });
@@ -2987,12 +2976,19 @@
 	$("#wg_sulfate").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 74, height: 23, decimalDigits: 1, readOnly: true });
 	$("#wg_ph").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 74, height: 23, decimalDigits: 1, readOnly: true });
 
+	$("#wb_calcium").jqxTooltip({ content: 'De ideale hoeveelheid Calcium is tussen 40 en 150.'});
 	$("#wb_calcium").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 74, height: 23, decimalDigits: 1, readOnly: true });
+	$("#wb_magnesium").jqxTooltip({ content: 'De ideale hoeveelheid Magnesium is lager dan 30.'});
 	$("#wb_magnesium").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 74, height: 23, decimalDigits: 1, readOnly: true });
+	$("#wb_sodium").jqxTooltip({ content: 'De ideale hoeveelheid Natrium is lager dan 150.'});
 	$("#wb_sodium").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 74, height: 23, decimalDigits: 1, readOnly: true });
+
 	$("#wb_total_alkalinity").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 74, height: 23, decimalDigits: 1, readOnly: true });
+	$("#wb_chloride").jqxTooltip({ content: 'De ideale hoeveelheid Chloride is lager dan 100.'});
 	$("#wb_chloride").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 74, height: 23, decimalDigits: 1, readOnly: true });
+	$("#wb_sulfate").jqxTooltip({ content: 'De ideale hoeveelheid Sulfaat is lager dan 350.'});
 	$("#wb_sulfate").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 74, height: 23, decimalDigits: 1, readOnly: true });
+
 	$("#wb_ph").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 74, height: 23, decimalDigits: 1, readOnly: true });
 
 	$("#pr_name").jqxDropDownList({
@@ -3024,16 +3020,21 @@
 	$("#pr_chloride").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 74, height: 23, decimalDigits: 1, readOnly: true });
 	$("#pr_sulfate").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 74, height: 23, decimalDigits: 1, readOnly: true });
 
+	$("#wa_cacl2").jqxTooltip({ content: 'Voor het maken van een ander waterprofiel. Voegt calcium en chloride toe. Voor het verbeteren van zoetere bieren.' });
 	$("#wa_cacl2").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', spinMode: 'simple', theme: theme, width: 100, height: 23, min: 0, max: 1000, decimalDigits: 1, spinButtons: true, spinButtonsStep: 0.1, symbol: ' gr', symbolPosition: 'right' });
+	$("#mash_ph").jqxTooltip({ content: 'Maisch pH tussen 5.2 en 5.6. Gebruik 5.2 voor lichte en 5.5 voor donkere bieren.'});
 	$("#mash_ph").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', spinMode: 'simple', theme: theme, width: 100, height: 23, min: 4, max: 8, decimalDigits: 1, spinButtons: true, spinButtonsStep: 0.1 });
 	$("#sparge_volume").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', spinMode: 'simple', theme: theme, width: 100, height: 23, decimalDigits: 1, spinButtons: true, spinButtonsStep: 0.1 });
+	$("#wa_caso4").jqxTooltip({ content: 'Gips. Voor het maken van een ander waterprofiel. Voegt calcium en sulfaat toe. Voor het verbeteren van bittere bieren.' });
 	$("#wa_caso4").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', spinMode: 'simple', theme: theme, width: 100, height: 23, min: 0, max: 1000, decimalDigits: 1, spinButtons: true, spinButtonsStep: 0.1, symbol: ' gr', symbolPosition: 'right' });
 	$("#calc_acid").jqxCheckBox({ theme: theme, width: 120, height: 23 });
 	$("#sparge_temp").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', spinMode: 'simple', theme: theme, width: 100, height: 23, min: 70, max: 98, decimalDigits: 1, spinButtons: true, spinButtonsStep: 0.5 });
+	$("#wa_mgso4").jqxTooltip({ content: 'Epsom zout. Voor het maken van een ander waterprofiel. Voegt magnesium en sulfaat toe. Gebruik spaarzaam!' });
 	$("#wa_mgso4").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', spinMode: 'simple', theme: theme, width: 100, height: 23, min: 0, max: 1000, decimalDigits: 1, spinButtons: true, spinButtonsStep: 0.1, symbol: ' gr', symbolPosition: 'right' });
 	$("#wa_base_name").jqxDropDownList({ theme: theme, source: srcBase, width: 100, height: 23, dropDownHeight: 128 });
 	$("#wa_base").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', spinMode: 'simple', theme: theme, width: 100, height: 23, min: 0, decimalDigits: 2, spinButtons: true, spinButtonsStep: 0.05, symbol: ' gr', symbolPosition: 'right' });
 	$("#sparge_source").jqxDropDownList({ theme: theme, source: srcSource, width: 100, height: 23, dropDownHeight: 95 });
+	$("#wa_nacl").jqxTooltip({ content: 'Keukenzout. Voor het maken van een ander waterprofiel. Voegt natrium en chloride toe. Voor het accentueren van zoetheid. Bij hoge dosering wordt het bier ziltig.' });
 	$("#wa_nacl").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', spinMode: 'simple', theme: theme, width: 100, height: 23, min: 0, max: 1000, decimalDigits: 1, spinButtons: true, spinButtonsStep: 0.1, symbol: ' gr', symbolPosition: 'right' });
 	$("#wa_acid_name").jqxDropDownList({ theme: theme, source: srcAcid, width: 100, height: 23, dropDownHeight: 128 })
 	$("#wa_acid").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', spinMode: 'simple', theme: theme, width: 100, height: 23, min: 0, decimalDigits: 2, spinButtons: true, spinButtonsStep: 0.05, symbol: ' ml', symbolPosition: 'right' });
@@ -3057,6 +3058,7 @@
 	$("#est_mash_sg").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', readOnly: true, theme: theme, width: 70, height: 23, decimalDigits: 3 });
 	$("#brew_preboil_sg").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', spinMode: 'simple', theme: theme, width: 90, height: 23, min: 0, decimalDigits: 3, spinButtons: true, spinButtonsStep: 0.001 });
 	$("#brew_aboil_sg").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', spinMode: 'simple', theme: theme, width: 90, height: 23, min: 0, decimalDigits: 3, spinButtons: true, spinButtonsStep: 0.001 });
+	$("#est_og3").jqxTooltip({ content: 'Het geschatte begin SG van dit product.' });
 	$("#est_og3").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', theme: theme, width: 70, height: 23, decimalDigits: 3, readOnly: true });
 	$("#brew_mash_efficiency").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', readOnly: true, theme: theme, width: 70, height: 23, decimalDigits: 1 });
 	$("#brew_preboil_volume").jqxNumberInput({ inputMode: 'simple', spinMode: 'simple', theme: theme, width: 90, height: 23, min: 0, decimalDigits: 1, spinButtons: true, spinButtonsStep: 0.1 });

mercurial