Added est_og3 field in the products database so that the checklist can use it.

Sun, 01 Mar 2020 12:48:09 +0100

author
Michiel Broek <mbroek@mbse.eu>
date
Sun, 01 Mar 2020 12:48:09 +0100
changeset 616
2cbf21bb9bdc
parent 615
9034e65b0d7a
child 617
f962f1e5936e

Added est_og3 field in the products database so that the checklist can use it.

README.design file | annotate | diff | comparison | revisions
www/includes/db_divides.php file | annotate | diff | comparison | revisions
www/includes/db_product.php file | annotate | diff | comparison | revisions
www/js/prod_edit.js file | annotate | diff | comparison | revisions
www/prod_checklist.php file | annotate | diff | comparison | revisions
www/rec_toproduct.php file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/README.design	Sun Mar 01 11:23:22 2020 +0100
+++ b/README.design	Sun Mar 01 12:48:09 2020 +0100
@@ -12,10 +12,6 @@
  van de vergisting. Gaat vooral fout met de Saison.
  NOOT: experimentele wijziging is toegevoegd op 5-dec-2019. New Cubic van seanterrill.
 
- Eind SG na koken klopt niet als er suiker in de vergisting toegevoegd wordt.
- In de js code is dit est_og3 en niet est_og, maar est_og3 is niet beschikbaar
- in de php code.
-
 Wish:
  Giststarter bereken gist viability. Viability zelf wordt al gebruikt.
  Giststarter automatisch aantal regels aanpassen bij wijzigen van de hoeveelheden.
--- a/www/includes/db_divides.php	Sun Mar 01 11:23:22 2020 +0100
+++ b/www/includes/db_divides.php	Sun Mar 01 12:48:09 2020 +0100
@@ -246,6 +246,7 @@
 	  $sql .= "', boil_time='" . $row['boil_time'];
 	  $sql .= "', efficiency='" . $row['efficiency'];
 	  $sql .= "', est_og='" . $row['est_og'];
+	  $sql .= "', est_og3='" . $row['est_og3'];
 	  $sql .= "', est_fg='" . $row['est_fg'];
 	  $sql .= "', est_abv='" . $row['est_abv'];
 	  $sql .= "', est_carb='" . $row['est_carb'];
--- a/www/includes/db_product.php	Sun Mar 01 11:23:22 2020 +0100
+++ b/www/includes/db_product.php	Sun Mar 01 12:48:09 2020 +0100
@@ -187,6 +187,7 @@
 	$sql .= "', boil_time='" . $_POST['boil_time'];
 	$sql .= "', efficiency='" . $_POST['efficiency'];
 	$sql .= "', est_og='" . $_POST['est_og'];
+	$sql .= "', est_og3='" . $_POST['est_og3'];
 	$sql .= "', est_fg='" . $_POST['est_fg'];
 	$sql .= "', est_abv='" . $_POST['est_abv'];
 	$sql .= "', est_carb='" . $_POST['est_carb'];
@@ -808,6 +809,7 @@
 		$brew .= ',"boil_time":' . floatval($row['boil_time']);
 		$brew .= ',"efficiency":' . floatval($row['efficiency']);
 		$brew .= ',"est_og":' . floatval($row['est_og']);
+		$brew .= ',"est_og3":' . floatval($row['est_og3']);
 		$brew .= ',"est_fg":' . floatval($row['est_fg']);
 		$brew .= ',"est_abv":' . floatval($row['est_abv']);
 		$brew .= ',"est_carb":' . floatval($row['est_carb']);
--- a/www/js/prod_edit.js	Sun Mar 01 11:23:22 2020 +0100
+++ b/www/js/prod_edit.js	Sun Mar 01 12:48:09 2020 +0100
@@ -240,6 +240,7 @@
  { name: 'boil_time', type: 'float' },
  { name: 'efficiency', type: 'float' },
  { name: 'est_og', type: 'float' },
+  { name: 'est_og3', type: 'float' },
  { name: 'est_fg', type: 'float' },
  { name: 'est_abv', type: 'float' },
  { name: 'est_color', type: 'float' },
@@ -465,7 +466,7 @@
  $('#efficiency').val(dataRecord.efficiency);
  $('#est_og').val(dataRecord.est_og);
  $('#est_og2').val(dataRecord.est_og);
-  $('#est_og3').val(0);
+  $('#est_og3').val(dataRecord.est_og3);
  $('#est_fg').val(dataRecord.est_fg);
  $('#est_fg2').val(dataRecord.est_fg);
  $('#est_fg3').val(dataRecord.est_fg);
@@ -4375,6 +4376,7 @@
  boil_time: parseFloat($('#boil_time').jqxNumberInput('decimal')),
  efficiency: parseFloat($('#efficiency').jqxNumberInput('decimal')),
  est_og: parseFloat($('#est_og').jqxNumberInput('decimal')),
+  est_og3: parseFloat($('#est_og3').jqxNumberInput('decimal')),
  est_fg: parseFloat($('#est_fg').jqxNumberInput('decimal')),
  est_abv: parseFloat($('#est_abv').jqxNumberInput('decimal')),
  est_color: parseFloat($('#est_color').jqxNumberInput('decimal')),
@@ -5761,7 +5763,7 @@
  calcFermentables();
  calcIBUs();
 });
- $('#est_og3').jqxTooltip({ content: 'Het gewenste SG in de kookketel na het koken.' });
+ $('#est_og3').jqxTooltip({ content: 'Het gewenste SG in de kookketel na het koken zonder eventuele suikers die tijdens de vergisting toegevoegd worden.' });
 $('#est_mash_sg,#est_pre_sg,#est_og3').jqxNumberInput(Show3wat);
 $('#brew_mash_efficiency').jqxTooltip({ content: 'Het behaalde maisch rendement.' });
 $('#brew_mash_efficiency').jqxNumberInput(Show1dec);
--- a/www/prod_checklist.php	Sun Mar 01 11:23:22 2020 +0100
+++ b/www/prod_checklist.php	Sun Mar 01 12:48:09 2020 +0100
@@ -288,7 +288,7 @@
 		$s .= sprintf("%.1f",kettle_cm($row['batch_size']*$factor*1.04,$row['eq_kettle_volume'],$row['eq_kettle_height']));
 		$s .= ' cm onder de rand)';
 		$this->Checkline($s);
-		$this->Checkline('doel SG einde koken: '.density_str($row['est_og']));
+		$this->Checkline('doel SG einde koken: '.density_str($row['est_og3']));
 		if ($this->Checksplit(2, $row))
 			$factor = 1;
 		if ($this->GetY() > 200)
--- a/www/rec_toproduct.php	Sun Mar 01 11:23:22 2020 +0100
+++ b/www/rec_toproduct.php	Sun Mar 01 12:48:09 2020 +0100
@@ -97,6 +97,7 @@
 $sql .= "', boil_time='" . $row['boil_time'];
 $sql .= "', efficiency='" . $row['efficiency'];
 $sql .= "', est_og='0.000";
+$sql .= "', est_og3='0.000";
 $sql .= "', est_fg='0.000";
 $sql .= "', est_abv='0.0";
 $sql .= "', est_carb='0";

mercurial