Added yeast starter instructions to the printed checklist

Wed, 20 Feb 2019 21:39:29 +0100

author
Michiel Broek <mbroek@mbse.eu>
date
Wed, 20 Feb 2019 21:39:29 +0100
changeset 279
60d56f39e63e
parent 278
dc22dd5d77fd
child 280
c1f2a90c93ca

Added yeast starter instructions to the printed checklist

www/prod_print.php file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/www/prod_print.php	Mon Feb 18 22:07:12 2019 +0100
+++ b/www/prod_print.php	Wed Feb 20 21:39:29 2019 +0100
@@ -502,10 +502,55 @@
 		$mashwater = 0;
 		$numsalts = 0;
 
-		// Giststarter maken
-
 		$this->AddPage();
 		$this->SetFillColor(255,255,255);
+
+		if ($row['starter_enable'] && $row['prop1_volume']) {
+			$this->Checkheader('Giststarter maken');
+			$days = 0;
+			$last = 0;
+			for ($i = 1; $i < 5; $i++) {
+				$pt = "prop".$i."_type";
+				$pv = "prop".$i."_volume";
+				if (floatval($row[$pv])) {
+					$last = $i;
+					if ($row[$pt] == 0)
+						$days += 2;
+					else if ($row[$pt] == 1)
+						$days += 4;
+					else
+						$days += 6;
+				}
+			}
+			$this->Checkline("begin ongeveer ".$days." dagen voor de brouwdag met de giststarter");
+			for ($i = 1; $i < 5; $i++) {
+				$pt = "prop".$i."_type";
+				$pv = "prop".$i."_volume";
+				if (floatval($row[$pv])) {
+					$s  = "Starter stap ".$i.", van ".sprintf("%.3f",floatval($row[$pv]));
+					$s .= " liter maken met SG ".sprintf("%.3f",floatval($row['starter_sg']));
+					$this->Checkline($s);
+					if ($row[$pt] == 0) {
+						$s = "ongeveer 24 uur op een magneetroerder";
+					} else if ($row[$pt] == 1) {
+						$s = "enkele dagen regelmatig schudden";
+					} else {
+						$s = "bijna een week rustig laten staan";
+					}
+					$s .= " tot er voldoende gist is";
+					$this->Checkline($s);
+					if ($i < $last) {
+						$this->Checkline("starter minstens 24 uur in de koeling laten uitzakken");
+						$this->Checkline("starter uit de koelkast halen en afgieten");
+					} else {
+						$this->Checkline("starter in de koeling zetten tot de brouwdag");
+						$this->Checkline("starter op de brouwdag uit de koelkast halen en afgieten");
+					}
+				}
+			}
+			$this->Ln(5);
+		}
+
 		$this->Checkheader('Water en -behandeling');
 		if ($row['w1_name']) {
 			$this->Checkline(sprintf("%.1f",floatval($row['w1_amount'])).' liter water '.$row['w1_name']);
@@ -541,7 +586,7 @@
 		$this->Checkheader('Maischen');
 		$mvol = 0;
 		$msugars = 0;	// mash sugars
-		$grainabsortion = 0;
+		$grainabsorbtion = 0;
 		$arr = json_decode($row['json_mashs'], true);
 		if (count($arr) > 0) {
 			$loop = 0;
@@ -599,7 +644,10 @@
 			$s .= ' SG ('.sprintf("%.1f",$brix).' '.DEG.'Brix, '.sprintf("%.1f",$plato).' '.DEG.'P)';
 			$this->Checkline($s);
 		}
-		$this->Ln(5);
+		if ($this->GetY() > 200)
+			$this->AddPage();
+		else
+			$this->Ln(5);
 
 		$acidtype = array( 'Melkzuur', 'Zoutzuur', 'Fosforzuur', 'Zwavelzuur' );
 		$this->Checkheader('Filteren en spoelen');
@@ -608,7 +656,6 @@
 		$s = 'spoelwater aanzuren tot pH <= '.sprintf("%.1f",$row['sparge_ph']).' met ';
 		$s .= sprintf("%.1f",$row['sparge_acid_amount']*1000).' ml. '.$acidtype[$row['sparge_acid_type']];
 		$this->Checkline($s);
-
 		$spoelw = ($row['boil_size'] - $mashwater + $grainabsorbtion + $row['eq_lauter_deadspace']) * 1.03;	// A small heat correction
 		$this->Checkline('spoelen met ongeveer '.sprintf("%.1f",$spoelw).' liter spoelwater');
 		$s = 'doelvolume in kookketel: '.sprintf("%.1f",$row['boil_size'] * 1.04).' liter (';
@@ -627,12 +674,14 @@
 				$this->Checkline($s);
 			}
 		}
-		$this->Ln(5);
+		if ($this->GetY() > 200)
+			$this->AddPage();
+		else
+			$this->Ln(5);
 
 		$this->Checkheader('Koken');
 		$this->Checkline('totale kooktijd: '.$row['boil_time'].' min.');
 		for ($i = $row['boil_time']; $i >= 0; $i--) {
-
 			if ($i == 10) {
 				$ferms = json_decode($row['json_fermentables'], true);
 				foreach($ferms as $item1) {
@@ -718,7 +767,6 @@
 			$this->Ln(5);
 
 		$this->Checkheader('Gist enten');
-
 		$dry = 0;
 		$yeasts = json_decode($row['json_yeasts'], true);
 		foreach ($yeasts as $item) {
@@ -744,8 +792,10 @@
 			$this->Checkline('Of');
 			$this->Checkline(' gist rechtstreeks over het wort strooien');
 		} else {
-			$this->Checkline('eventueel giststarter afgieten');
-			$this->Checkline('gist toevoegen');
+			if ($row['starter_enable'] && $row['prop1_volume'])
+				$this->Checkline('giststarter toevoegen');
+			else
+				$this->Checkline('gist toevoegen');
 		}
 		if ($row['brew_fermenter_extrawater'] > 0)
 			$this->Checkline(sprintf("%.1f", $row['brew_fermenter_extrawater']).' liter water toevoegen in gistvat');

mercurial