Added fermentablesugars dropdown table. The calcCarbonation function now works with the new dropdown lists. Selecting a priming sugar adds or updates the sugar in the fermentables table.

Thu, 13 Jun 2019 21:28:17 +0200

author
Michiel Broek <mbroek@mbse.eu>
date
Thu, 13 Jun 2019 21:28:17 +0200
changeset 407
9281bbbf26a6
parent 406
0ad967f2d6ee
child 408
a93c9473a7c3

Added fermentablesugars dropdown table. The calcCarbonation function now works with the new dropdown lists. Selecting a priming sugar adds or updates the sugar in the fermentables table.

README.design file | annotate | diff | comparison | revisions
www/js/global.js file | annotate | diff | comparison | revisions
www/js/prod_edit.js file | annotate | diff | comparison | revisions
www/prod_edit.php file | annotate | diff | comparison | revisions
www/prod_print.php file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/README.design	Wed Jun 12 16:41:38 2019 +0200
+++ b/README.design	Thu Jun 13 21:28:17 2019 +0200
@@ -22,17 +22,18 @@
 
 Bottelsuiker:
 
-select name,type,yield,moisture from inventory_fermentables where type = 1 or type = 3;
+x select name,type,yield,moisture from inventory_fermentables where type = 1 or type = 3;
 
-Dit geeft de suikers en droge malt extracten. Hieruit is ook de opbrengst te berekenen
-om de juiste hoeveelheid te bepalen. 
-De PrimingSugarSource kan vervallen zodra alle bottelsuikers in de database verwerkt
-zijn. Hiervoor een script maken om deze suikers als fermentable in het recept te zetten
-met 'added = 4'. 
-Toevoegen added = 5, voor kegs.
-In products vervallen de velden bottle_priming_sugar, bottle_priming_amount,
-keg_priming_sugar en keg_priming_amount. Deze waardes komen uit fermentables.
-Let op, de amount waardes zijn g/l dus omrekenen.
-Ook aanpassen de recept suikerstort, de added 4 of 5 niet meenemen.
+x Dit geeft de suikers en droge malt extracten. Hieruit is ook de opbrengst te berekenen
+ om de juiste hoeveelheid te bepalen. 
+ De PrimingSugarSource kan vervallen zodra alle bottelsuikers in de database verwerkt
+ zijn.
+x Hiervoor een script maken om deze suikers als fermentable in het recept te zetten
+ met 'added = 4'. 
+x Toevoegen added = 5, voor kegs.
+ In products vervallen de velden bottle_priming_sugar, bottle_priming_amount,
+ keg_priming_sugar en keg_priming_amount. Deze waardes komen uit fermentables.
+x Let op, de amount waardes zijn g/l dus omrekenen.
+x Ook aanpassen de recept suikerstort, de added 4 of 5 niet meenemen.
 
 
--- a/www/js/global.js	Wed Jun 12 16:41:38 2019 +0200
+++ b/www/js/global.js	Thu Jun 13 21:28:17 2019 +0200
@@ -524,7 +524,21 @@
 		return data;
 	},
     loadError: function(jqXHR, status, error) {
-		$('#err').text(status + ' ' + error);
+		console.log(status + ' ' + error);
+	},
+});
+var fermentablesugars = new $.jqx.dataAdapter(fermentableInvSource, {
+	beforeLoadComplete: function (records) {
+		var data = new Array();
+		for (var i = 0; i < records.length; i++) {
+			var row = records[i];
+			if (row.type == 1 || row.type == 3)	// Sugars or dry extract
+				data.push(row);
+		}
+		return data;
+	},
+	loadError: function(jqXHR, status, error) {
+		console.log(status + ' ' + error);
 	},
 });
 
@@ -563,7 +577,7 @@
 		return data;
 	},
     loadError: function(jqXHR, status, error) {
-		$('#err').text(status + ' ' + error);
+		console.log(status + ' ' + error);
 	},
 });
 
@@ -594,7 +608,7 @@
 		return data;
 	},
     loadError: function(jqXHR, status, error) {
-		$('#err').text(status + ' ' + error);
+		console.log(status + ' ' + error);
 	},
 });
 
@@ -631,7 +645,7 @@
 		return data;
 	},
 	loadError: function(jqXHR, status, error) {
-		$('#err').text(status + ' ' + error);
+		console.log(status + ' ' + error);
 	},
 });
 
@@ -666,7 +680,7 @@
 		return data;
 	},
     loadError: function(jqXHR, status, error) {
-		$('#err').text(status + ' ' + error);
+		console.log(status + ' ' + error);
 	},
 });
 
--- a/www/js/prod_edit.js	Wed Jun 12 16:41:38 2019 +0200
+++ b/www/js/prod_edit.js	Thu Jun 13 21:28:17 2019 +0200
@@ -87,6 +87,7 @@
 
 	var   fermentableRow = 0;
 	var   fermentableData = {};
+	var	fermentableInit = 1;
 	var   hopRow = 0;
 	var   hopData = {};
 	var   miscRow = 0;
@@ -225,6 +226,16 @@
 				colorh += row.f_amount * row.f_color * get_kt(row.f_color);
 				colorn += (row.f_percentage / 100) * row.f_color;	// For 8.6 Pt wort.
 			}
+			if (fermentableInit) {
+				if (row.f_added == 4) {
+					$("#bottle_priming_total").val(row.f_amount * 1000);	// Prevent clearing
+					$("#bottle_priming_sugar").jqxDropDownList('selectItem', row.f_name);
+				}
+				if (row.f_added == 5) {
+					$("#keg_priming_total").val(row.f_amount * 1000);
+					$("#keg_priming_sugar").jqxDropDownList('selectItem', row.f_name);
+				}
+			}
 			// Check supplies.
 			if ((((dataRecord.inventory_reduced <= 2) && (row.f_added <= 1)) || // Mash or boil
               ((dataRecord.inventory_reduced <= 3) && (row.f_added == 2)) || // Primary
@@ -235,13 +246,10 @@
 			}
 			if (row.f_added == 0 && (row.f_type == 0 || row.f_type == 4) && row.f_color < 50) { // Mash and Grain/Adjunct and Color < 50
 				lintner += row.f_diastatic_power * row.f_amount;
-	//			console.log("add "+row.f_name+" diastatic_power:"+row.f_diastatic_power*row.f_amount+" now:"+lintner);
-	//		} else {
-	//			console.log("ign "+row.f_name+" diastatic_power:"+row.f_diastatic_power*row.f_amount+" now:"+lintner);
 			}
 		}
+		fermentableInit = 0;
 		$("#ferm_lintner").val(Math.round(parseFloat(lintner / mashkg)));
-	//	console.log("lintner:"+lintner+" kg:"+mashkg);
 		$("#mash_kg").val(mashkg);
 		console.log("calcFermentables() supplies:"+ok_fermentables);
 		to_100 = my_100;
@@ -1780,13 +1788,11 @@
 	}
 
 	function CarbCO2toS(CO2, T, SFactor) {
-		// Calcuation of disolved CO2 in the beer.
-		// Brewersfriend uses: 3.0378 - (0.050062 * temp) + (0.00026555 * temp^2)
-		// Brouwhulp uses:   0.000849151 * T * T - 0.0587512 * T + 1.71137)
+		// Calculation of disolved CO2 in the beer, brouwhulp.
 		var sugar = SFactor * (CO2 - (0.000849151 * T * T - 0.0587512 * T + 1.71137)) / 0.286;
 		if (sugar < 0)
 			sugar = 0;
-		return sugar;
+		return Math.round(sugar * 1000) / 1000;
 	}
 
 	function CarbCO2ToPressure(CO2, T) {
@@ -1804,40 +1810,56 @@
 		if (TSec < 1)
 			TSec = 18;	// Fallback to room temperature.
 
-		if (dataRecord.fg == 1.000)
+		if (dataRecord.fg == 0.000)
 			var ABV = abvol(dataRecord.brew_fermenter_sg, parseFloat($("#est_fg").jqxNumberInput('decimal')));
 		else
 			var ABV = abvol(dataRecord.brew_fermenter_sg, dataRecord.fg);
+		ABV = Math.round(ABV * 100) / 100;
+
+		console.log("calcCarbonation() TSec:"+TSec+" ABV:"+ABV);
+		if (!(rows = $('#fermentableGrid').jqxGrid('getrows'))) {
+			return;	// grid not yet loaded.
+		}
 
 		// Bottles
-		var SFactor = PrimingSugarData[dataRecord.bottle_priming_sugar].factor;
-		var Amount = CarbCO2toS(dataRecord.bottle_carbonation, TSec, SFactor);
-		dataRecord.bottle_priming_amount = Amount;
+		dataRecord.bottle_priming_amount = 0;
+		dataRecord.bottle_priming_total = 0;
+		for (var i = 0; i < rows.length; i++) {
+			var row = rows[i];
+			if (row.f_added == 4) {
+				var SFactor = 1 / ((row.f_yield / 100) * (1 - row.f_moisture / 100));
+				dataRecord.bottle_priming_amount = CarbCO2toS(dataRecord.bottle_carbonation, TSec, SFactor);
+				dataRecord.bottle_priming_total = Math.round(dataRecord.bottle_amount * dataRecord.bottle_priming_amount * 100) / 100;
+				$("#fermentableGrid").jqxGrid('setcellvalue', i, 'f_amount', dataRecord.bottle_priming_total / 1000);
+			}
+		}
 		$("#bottle_priming_amount").val(Math.round(dataRecord.bottle_priming_amount * 10) / 10);
-		$("#bottle_priming_total").val(Math.round(dataRecord.bottle_amount * dataRecord.bottle_priming_amount * 10) / 10);
-		$("#bottle_abv").val(Math.round((ABV + Amount * 0.47 / 7.907) * 10) / 10);
+        $("#bottle_priming_total").val(dataRecord.bottle_priming_total);
+        $("#bottle_abv").val(Math.round((ABV + dataRecord.bottle_priming_amount * 0.47 / 7.907) * 10) / 10);
 
 		// Kegs
-		SFactor = PrimingSugarData[dataRecord.keg_priming_sugar].factor;
-		Amount = CarbCO2toS(dataRecord.keg_carbonation, TSec, SFactor);
 		var Pressure = CarbCO2ToPressure(dataRecord.keg_carbonation, dataRecord.keg_carbonation_temp);
 		if (Pressure < 0)
 			Pressure = 0;
 		dataRecord.keg_pressure = Pressure;
 		$("#keg_pressure").val(Math.round(Pressure * 10) / 10);
 
-		if (dataRecord.keg_forced_carb) {
-			Amount = 0;
-			dataRecord.keg_priming_amount = 0;
-			$("#keg_priming_amount").val(0);
-			$("#keg_priming_total").val(0);
-		} else {
-			dataRecord.keg_priming_amount = Amount;
-			$("#keg_priming_amount").val(Math.round(dataRecord.keg_priming_amount * 10) / 10);
-			$("#keg_priming_total").val(Math.round(dataRecord.keg_amount * dataRecord.keg_priming_amount * 10) / 10);
+		dataRecord.keg_priming_amount = 0;
+		dataRecord.keg_priming_total = 0;
+		if (! dataRecord.keg_forced_carb) {
+			for (var i = 0; i < rows.length; i++) {
+				var row = rows[i];
+				if (row.f_added == 5) {
+					var SFactor = 1 / ((row.f_yield / 100) * (1 - row.f_moisture / 100));
+        			dataRecord.keg_priming_amount = CarbCO2toS(dataRecord.keg_carbonation, TSec, SFactor);
+					dataRecord.keg_priming_total = Math.round(dataRecord.keg_amount * dataRecord.keg_priming_amount * 100) / 100;
+					$("#fermentableGrid").jqxGrid('setcellvalue', i, 'f_amount', dataRecord.keg_priming_total / 1000);
+				}
+			}
 		}
-
-		$("#keg_abv").val(Math.round((ABV + Amount * 0.47 / 7.907) * 10) / 10);
+		$("#keg_priming_amount").val(Math.round(dataRecord.keg_priming_amount * 10) / 10);
+		$("#keg_priming_total").val(dataRecord.keg_priming_total);
+		$("#keg_abv").val(Math.round((ABV + dataRecord.keg_priming_amount * 0.47 / 7.907) * 10) / 10);
 	}
 
 	function calcStage() {
@@ -2340,18 +2362,14 @@
 			dataRecord.bottle_carbonation = parseFloat(event.args.value);
 			calcCarbonation();
 		});
+		$('#bottle_carbonation_temp').on('change', function (event) {
+            dataRecord.bottle_carbonation_temp = parseFloat(event.args.value);
+            calcCarbonation();
+        });
 		$('#keg_carbonation').on('change', function (event) {
 			dataRecord.keg_carbonation = parseFloat(event.args.value);
 			calcCarbonation();
 		});
-		$('#bottle_priming_sugar').on('change', function (event) {
-			dataRecord.bottle_priming_sugar = event.args.item.value;
-			calcCarbonation();
-		});
-		$('#keg_priming_sugar').on('change', function (event) {
-			dataRecord.keg_priming_sugar = event.args.item.value;
-			calcCarbonation();
-		});
 		$("#keg_forced_carb").on('checked', function (event) {
 			dataRecord.keg_forced_carb = 1;
 			calcCarbonation();
@@ -2624,12 +2642,12 @@
 			package_date: $("#package_date").val(),
 			bottle_amount: parseFloat($("#bottle_amount").jqxNumberInput('decimal')),
 			bottle_carbonation: parseFloat($("#bottle_carbonation").jqxNumberInput('decimal')),
-			bottle_priming_sugar: $("#bottle_priming_sugar").val(),
+			//bottle_priming_sugar: $("#bottle_priming_sugar").val(),
 			bottle_priming_amount: parseFloat($("#bottle_priming_amount").jqxNumberInput('decimal')),
 			bottle_carbonation_temp: parseFloat($("#bottle_carbonation_temp").jqxNumberInput('decimal')),
 			keg_amount: parseFloat($("#keg_amount").jqxNumberInput('decimal')),
 			keg_carbonation: parseFloat($("#keg_carbonation").jqxNumberInput('decimal')),
-			keg_priming_sugar: $("#keg_priming_sugar").val(),
+			//keg_priming_sugar: $("#keg_priming_sugar").val(),
 			keg_priming_amount: parseFloat($("#keg_priming_amount").jqxNumberInput('decimal')),
 			keg_carbonation_temp: parseFloat($("#keg_carbonation_temp").jqxNumberInput('decimal')),
 			keg_forced_carb: dataRecord.keg_forced_carb,
@@ -3051,12 +3069,12 @@
 			$("#package_date").val(dataRecord.package_date);
 			$("#bottle_amount").val(dataRecord.bottle_amount);
 			$("#bottle_carbonation").val(dataRecord.bottle_carbonation);
-			$("#bottle_priming_sugar").val(dataRecord.bottle_priming_sugar);
+			//$("#bottle_priming_sugar").val(dataRecord.bottle_priming_sugar);
 			$("#bottle_priming_amount").val(dataRecord.bottle_priming_amount);
 			$("#bottle_carbonation_temp").val(dataRecord.bottle_carbonation_temp);
 			$("#keg_amount").val(dataRecord.keg_amount);
 			$("#keg_carbonation").val(dataRecord.keg_carbonation);
-			$("#keg_priming_sugar").val(dataRecord.keg_priming_sugar);
+			//$("#keg_priming_sugar").val(dataRecord.keg_priming_sugar);
 			$("#keg_priming_amount").val(dataRecord.keg_priming_amount);
 			$("#keg_carbonation_temp").val(dataRecord.keg_carbonation_temp);
 			$("#keg_forced_carb").val(dataRecord.keg_forced_carb);
@@ -5662,23 +5680,113 @@
 	$("#keg_carbonation").jqxNumberInput( Spin2dec );
 	$("#keg_carbonation").jqxNumberInput({ max: 5 });
 	$("#bottle_priming_sugar").jqxDropDownList({
+		placeHolder: "Kies suiker:",
 		theme: theme,
-		source: PrimingSugarAdapter,
-		valueMember: 'id',
-		displayMember: 'nl',
-		width: 180,
+		source: fermentablesugars,
+		displayMember: 'name',
+		width: 200,
 		height: 23,
-		autoDropDownHeight: true
+		dropDownWidth: 300,
+		dropDownHeight: 400
+	});
+	$("#bottle_priming_sugar").on('select', function (event) {
+		if (event.args) {
+			var index = event.args.index;
+			var editrow = -1;
+			var datarecord = fermentablesugars.records[index];
+			var rows = $('#fermentableGrid').jqxGrid('getrows');
+			for (var i = 0; i < rows.length; i++) {
+				if (rows[i].f_added == 4) {
+					editrow = i;
+				}
+			}
+			var row = {};
+			row["f_name"] = datarecord.name;
+            row["f_origin"] = datarecord.origin;
+            row["f_supplier"] = datarecord.supplier;
+            row["f_amount"] = parseFloat($("#bottle_priming_total").jqxNumberInput('decimal')) / 1000;
+            row["f_cost"] = datarecord.cost;
+            row["f_type"] = datarecord.type;
+            row["f_yield"] = datarecord.yield;
+            row["f_color"] = datarecord.color;
+            row["f_coarse_fine_diff"] = datarecord.coarse_fine_diff;
+            row["f_moisture"] = datarecord.moisture;
+            row["f_diastatic_power"] = datarecord.diastatic_power;
+            row["f_protein"] = datarecord.protein;
+            row["f_max_in_batch"] = datarecord.max_in_batch;
+            row["f_graintype"] = datarecord.graintype;
+			row["f_added"] = 4;
+			row["f_dissolved_protein"] = datarecord.dissolved_protein;
+            row["f_recommend_mash"] = datarecord.recommend_mash;
+            row["f_add_after_boil"] = 1;
+            row["f_adjust_to_total_100"] = 0;
+            row["f_percentage"] = 0;
+            row["f_di_ph"] = datarecord.di_ph;
+            row["f_acid_to_ph_57"] = datarecord.acid_to_ph_57;
+            row["f_inventory"] = datarecord.inventory;
+			if (editrow >= 0) {
+				var rowID = $('#fermentableGrid').jqxGrid('getrowid', editrow);
+				$('#fermentableGrid').jqxGrid('updaterow', rowID, row);
+			} else {
+            	$("#fermentableGrid").jqxGrid('addrow', null, row);
+			}
+			calcCarbonation();
+		}
 	});
 	$("#keg_priming_sugar").jqxDropDownList({
+		placeHolder: "Kies suiker:",
 		theme: theme,
-		source: PrimingSugarAdapter,
-		valueMember: 'id',
-		displayMember: 'nl',
-		width: 180,
+		source: fermentablesugars,
+		displayMember: 'name',
+		width: 200,
 		height: 23,
-		autoDropDownHeight: true
+		dropDownWidth: 300,
+        dropDownHeight: 400
 	});
+	$("#keg_priming_sugar").on('select', function (event) {
+        if (event.args) {
+            var index = event.args.index;
+            var editrow = -1;
+            var datarecord = fermentablesugars.records[index];
+            var rows = $('#fermentableGrid').jqxGrid('getrows');
+            for (var i = 0; i < rows.length; i++) {
+                if (rows[i].f_added == 5) {
+                    editrow = i;
+                }
+            }
+            var row = {}; 
+            row["f_name"] = datarecord.name;
+            row["f_origin"] = datarecord.origin;
+            row["f_supplier"] = datarecord.supplier;
+            row["f_amount"] = parseFloat($("#keg_priming_total").jqxNumberInput('decimal')) / 1000;
+            row["f_cost"] = datarecord.cost;
+            row["f_type"] = datarecord.type;
+            row["f_yield"] = datarecord.yield;
+            row["f_color"] = datarecord.color;
+            row["f_coarse_fine_diff"] = datarecord.coarse_fine_diff;
+            row["f_moisture"] = datarecord.moisture;
+            row["f_diastatic_power"] = datarecord.diastatic_power;
+            row["f_protein"] = datarecord.protein;
+            row["f_max_in_batch"] = datarecord.max_in_batch;
+            row["f_graintype"] = datarecord.graintype;
+            row["f_added"] = 5;
+            row["f_dissolved_protein"] = datarecord.dissolved_protein;
+            row["f_recommend_mash"] = datarecord.recommend_mash;
+            row["f_add_after_boil"] = 1;
+            row["f_adjust_to_total_100"] = 0;
+            row["f_percentage"] = 0;
+            row["f_di_ph"] = datarecord.di_ph;
+            row["f_acid_to_ph_57"] = datarecord.acid_to_ph_57;
+            row["f_inventory"] = datarecord.inventory;
+            if (editrow >= 0) {
+                var rowID = $('#fermentableGrid').jqxGrid('getrowid', editrow);
+                $('#fermentableGrid').jqxGrid('updaterow', rowID, row);
+            } else {
+                $("#fermentableGrid").jqxGrid('addrow', null, row);
+            }
+			calcCarbonation();
+        }
+    });
 	$("#bottle_priming_amount").jqxNumberInput( Show1dec );
 	$("#keg_priming_amount").jqxNumberInput( Show1dec );
 	$("#bottle_priming_total").jqxNumberInput( Show1dec );
--- a/www/prod_edit.php	Wed Jun 12 16:41:38 2019 +0200
+++ b/www/prod_edit.php	Thu Jun 13 21:28:17 2019 +0200
@@ -727,7 +727,7 @@
     <td style="vertical-align: top; float: right; padding: 3px;">Datum:</td>
 	<td align="left" style="vertical-align: top;"><div id="package_date"></div></td>
     <td style="vertical-align: top; float: right; padding: 3px;">Aanbevolen koolzuur vol:</td>
-    <td style="padding: 3px;"><div style="float: left; margin-left: 15px;" id="st_carb_min2"></div><div style="float: left; margin-left: 5px;" id="st_carb_max2"></div></td>
+    <td style="padding: 3px;"><div style="float: left;" id="st_carb_min2"></div><div style="float: left; margin-left: 5px;" id="st_carb_max2"></div></td>
    </tr>
    <tr>
     <td colspan="4"><hr></td>
@@ -749,9 +749,9 @@
     <td align="left" style="vertical-align: top;"><div id="keg_carbonation"></div></td>
    </tr>
    <tr>
-    <td style="vertical-align: top; float: right; padding: 3px;">Suiker type:</td>
+    <td style="vertical-align: top; float: right; padding: 3px;">Suiker:</td>
     <td align="left" style="vertical-align: top;"><div id="bottle_priming_sugar"></div></td>
-    <td style="vertical-align: top; float: right; padding: 3px;">Suiker type:</td>
+    <td style="vertical-align: top; float: right; padding: 3px;">Suiker:</td>
     <td align="left" style="vertical-align: top;"><div id="keg_priming_sugar"></div></td>
    </tr>
    <tr>
@@ -761,9 +761,9 @@
     <td align="left" style="vertical-align: top;"><div id="keg_priming_amount"></div></td>
    </tr>
    <tr>
-    <td style="vertical-align: top; float: right; padding: 3px;">Suiker totaal gr:</td>
+    <td style="vertical-align: top; float: right; padding: 3px;">Suiker totaal gram:</td>
     <td align="left" style="vertical-align: top;"><div id="bottle_priming_total"></div></td>
-    <td style="vertical-align: top; float: right; padding: 3px;">Suiker totaal gr:</td>
+    <td style="vertical-align: top; float: right; padding: 3px;">Suiker totaal gram:</td>
     <td align="left" style="vertical-align: top;"><div id="keg_priming_total"></div></td>
    </tr>
    <tr>
--- a/www/prod_print.php	Wed Jun 12 16:41:38 2019 +0200
+++ b/www/prod_print.php	Thu Jun 13 21:28:17 2019 +0200
@@ -111,7 +111,7 @@
 		global $colorw;
 		global $preboil_sg;
 		global $mashkg;
-		$added = array( 'Maischen', 'Koken 10 min', 'Vergisten', 'Nagisten/lageren', 'Bottelen' );
+		$added = array( 'Maischen', 'Koken 10 min', 'Vergisten', 'Nagisten/lageren', 'Bottelen', 'Op fust' );
 		$ftype = array( 'Mout', 'Suiker', 'Vloeibaar extract', 'Droog extract', 'Ongemout graan' );
 		$mtype = array( 'Basismout', 'Geroosterde mout', 'Cara- of crystalmout', 'Geƫeste mout', 'Zuurmout', 'Speciale mout', 'Geen mout' );
 		$vul = $this->w - $this->rMargin - $this->lMargin - 125;

mercurial