Accept NBIRTH messages from co2meter modules.

Wed, 09 Oct 2019 22:39:46 +0200

author
Michiel Broek <mbroek@mbse.eu>
date
Wed, 09 Oct 2019 22:39:46 +0200
changeset 501
9c41e865144a
parent 500
8d53ad389204
child 502
a8a6901b5a99

Accept NBIRTH messages from co2meter modules.

README.design file | annotate | diff | comparison | revisions
bmsd/mqtt.c file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/README.design	Fri Sep 20 20:12:36 2019 +0200
+++ b/README.design	Wed Oct 09 22:39:46 2019 +0200
@@ -14,6 +14,9 @@
 Bug:
   Metingen en berekeningen met afgelezen Brix waardes kloppen niet op het eind
   van de vergisting. Gaat vooral fout met de Saison.
+  Eind SG na koken klopt niet als er suiker in de vergisting toegevoegd wordt.
+  In de js code is dit est_og3 en niet est_og, maar est_og3 is niet beschikbaar
+  in de php code.
 
 Wish:
   Giststarter bereken gist viability. Viability zelf wordt al gebruikt.
--- a/bmsd/mqtt.c	Fri Sep 20 20:12:36 2019 +0200
+++ b/bmsd/mqtt.c	Wed Oct 09 22:39:46 2019 +0200
@@ -95,10 +95,10 @@
 	topic = xstrcat(topic, (char *)"/#");
 	mosquitto_subscribe(mosq, NULL, topic, 0);
 	free(topic);
-	topic = xstrcpy((char *)"mbv1.0/fermenters/#");		// Subscribe to fermenter messages.
+	topic = xstrcpy((char *)"mbv1.0/fermenters/#");	// Subscribe to fermenter messages.
 	mosquitto_subscribe(mosq, NULL, topic, 0);
 	free(topic);
-	topic = xstrcpy((char *)"mbv1.0/brewcontrol/#");	// Subscribe to brewcontrol messages.
+	topic = xstrcpy((char *)"mbv1.0/co2meter/#");	// Subscribe to co2meter messages.
 	mosquitto_subscribe(mosq, NULL, topic, 0);
 	free(topic);
 	topic = NULL;

mercurial