prod_forum handles split batches. divide

Fri, 25 Oct 2019 10:12:24 +0200

author
Michiel Broek <mbroek@mbse.eu>
date
Fri, 25 Oct 2019 10:12:24 +0200
branch
divide
changeset 537
9dbce45f39b7
parent 536
ada10cabf217
child 542
dabe1c854a0f

prod_forum handles split batches.

README.design file | annotate | diff | comparison | revisions
www/prod_forum.php file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/README.design	Thu Oct 24 20:46:56 2019 +0200
+++ b/README.design	Fri Oct 25 10:12:24 2019 +0200
@@ -53,16 +53,15 @@
 divide_parts	hoeveel afsplitsingen.
 divide_part	0=hoofdbatch.
 
-Via Export module dialoog  maken, keuze aantal afsplitsels en grootte per stuk. 10 stuks.
-Procedure: Genereer afsplitsels in db_product. Pas alle volumes aan.
-Afsplitsels naam aanpassen, code en -n volgnummer toevoegen.
-Daarna, markeer master en reduceer volume.
+Via Export module dialoog  maken, keuze aantal afsplitsels en grootte per stuk. 10 stuks.	Ok.
+Procedure: Genereer afsplitsels in db_product. Pas alle volumes aan.				Ok.
+Afsplitsels naam aanpassen, code en -n volgnummer toevoegen.					Ok.
+Daarna, markeer master en reduceer volume.							Ok.
 Tot zover werkt het. Probleem, wijzig iets aan ingredienten voor het splitspunt. Alle
 batches moeten dan ook bijgewerkt worden. Een trigger meegeven aan db_product tijdens save?
 View - master alleen wijzigen voor splitspunt.
      - splitsingen alleen wijzigen na splitspunt.
 
-NOTE: prod_forum - toevoegen splitsels.
 
 
 
--- a/www/prod_forum.php	Thu Oct 24 20:46:56 2019 +0200
+++ b/www/prod_forum.php	Fri Oct 25 10:12:24 2019 +0200
@@ -94,6 +94,8 @@
 itemline("Geschat alcohol", sprintf("%.1f",$row['est_abv']).'% vol');
 itemline("Kleur (" . $colormethod[$row['color_method']] . ")", $row['est_color'] . ' EBC');
 itemline("Bitterheid (" . $ibumethod[$row['ibu_method']] . ")", $row['est_ibu'] . ' IBU');
+if ($row['divide_parts'])
+    itemline("Split batch (".$splitat[$row['divide_type']].")", ($row['divide_part'] + 1)." van ".($row['divide_parts'] + 1));
 echo PHP_EOL . PHP_EOL;
 
 $sugarsm = 0;

mercurial