Updated README

Fri, 28 Jun 2019 20:12:54 +0200

author
Michiel Broek <mbroek@mbse.eu>
date
Fri, 28 Jun 2019 20:12:54 +0200
changeset 431
a4cde20e4ced
parent 430
6fa1d64f7f16
child 432
99dcd8488b62

Updated README

README.design file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/README.design	Fri Jun 28 09:36:03 2019 +0200
+++ b/README.design	Fri Jun 28 20:12:54 2019 +0200
@@ -11,6 +11,10 @@
 
 Export ingredienten naar xml.
 
+Bug: bij veranderen vergistbare ingredienten springt het totaalgewicht op NaN
+
+Wens: koppel spoelwater gegevens watertab en brouwdag tab.
+
 Extra:
 
 Gisten: = Cultures?

mercurial