Version 0.3.11

Mon, 15 Jul 2019 15:04:26 +0200

author
Michiel Broek <mbroek@mbse.eu>
date
Mon, 15 Jul 2019 15:04:26 +0200
changeset 441
d40ca78525bc
parent 440
518a44c7abc8
child 442
7ad669c8613c
child 444
7e563dbbee32

Version 0.3.11

README.design file | annotate | diff | comparison | revisions
config.status file | annotate | diff | comparison | revisions
configure file | annotate | diff | comparison | revisions
configure.ac file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/README.design	Sun Jul 14 20:56:30 2019 +0200
+++ b/README.design	Mon Jul 15 15:04:26 2019 +0200
@@ -15,6 +15,10 @@
   Metingen en berekeningen met afgelezen Brix waardes kloppen niet op het eind
   van de vergisting. Gaat vooral fout met de Saison.
 
+Wish:
+  Giststarter bereken gist viability.
+  Giststarter automatisch aantal regels aanpassen bij wijzigen van de hoeveelheden.
+
 Extra:
 
 Gisten: = Cultures?
@@ -24,7 +28,7 @@
   zymocide+ (K1,K2,K28 or Klus)  (killer yeast gen) (Alleen in wijngist?)
   sta1 (diastatic)
   beta glucosidase
-Gist typen: Brettanomyces, Wild yeast, Kviek, Spontaneous.
+Gist typen: Brettanomyces, Wild yeast, Kveik, Spontaneous.
 Gist klasse: N/A, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces pastorianus, Saccharomyces Bayanus, 
 
 Nieuwe velden:
--- a/config.status	Sun Jul 14 20:56:30 2019 +0200
+++ b/config.status	Mon Jul 15 15:04:26 2019 +0200
@@ -621,7 +621,7 @@
 S["CC"]="gcc"
 S["CYEARS"]="2016-2019"
 S["COPYRIGHT"]="Copyright (C) 2016-2019 Michiel Broek, All Rights Reserved"
-S["VERSION"]="0.3.10"
+S["VERSION"]="0.3.11"
 S["PACKAGE"]="bms"
 S["SUBDIRS"]="bmsd doc script tools www"
 S["target_alias"]=""
@@ -710,7 +710,7 @@
 D["PACKAGE_STRING"]=" \"\""
 D["PACKAGE_BUGREPORT"]=" \"\""
 D["PACKAGE_URL"]=" \"\""
-D["VERSION"]=" \"0.3.10\""
+D["VERSION"]=" \"0.3.11\""
 D["COPYRIGHT"]=" \"Copyright (C) 2016-2019 Michiel Broek, All Rights Reserved\""
 D["STDC_HEADERS"]=" 1"
 D["HAVE_SYS_TYPES_H"]=" 1"
--- a/configure	Sun Jul 14 20:56:30 2019 +0200
+++ b/configure	Mon Jul 15 15:04:26 2019 +0200
@@ -2043,7 +2043,7 @@
 
 
 PACKAGE="bms"
-VERSION="0.3.10"
+VERSION="0.3.11"
 COPYRIGHT="Copyright (C) 2016-2019 Michiel Broek, All Rights Reserved"
 CYEARS="2016-2019"
 
--- a/configure.ac	Sun Jul 14 20:56:30 2019 +0200
+++ b/configure.ac	Mon Jul 15 15:04:26 2019 +0200
@@ -8,7 +8,7 @@
 dnl General settings
 dnl After changeing the version number, run autoconf!
 PACKAGE="bms"
-VERSION="0.3.10"
+VERSION="0.3.11"
 COPYRIGHT="Copyright (C) 2016-2019 Michiel Broek, All Rights Reserved"
 CYEARS="2016-2019"
 AC_SUBST(PACKAGE)

mercurial