Documentation update

Sat, 12 Oct 2019 14:00:33 +0200

author
Michiel Broek <mbroek@mbse.eu>
date
Sat, 12 Oct 2019 14:00:33 +0200
changeset 511
f51630063f00
parent 510
fc52de3211bc
child 512
4451af8b6295

Documentation update

doc/bms-ch8.sgml file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/doc/bms-ch8.sgml	Sat Oct 12 13:06:00 2019 +0200
+++ b/doc/bms-ch8.sgml	Sat Oct 12 14:00:33 2019 +0200
@@ -30,11 +30,9 @@
 De volgende <code>group_id</code> namen zijn gedefinieerd:
 </para>
 <orderedlist>
-<listitem><para>brewery is voor de bms applicatie zelf. Nog uitwerken.</para></listitem>
-<listitem><para>fermenters is voor vergisting controllers.</para></listitem>
-<listitem><para>brewcontrol is een brouw controller. Deze controller kan een deel
-of geheel brouwproces uitvoeren.</para></listitem>
-<listitem><para>pressure is een drukmeter om bijvoorbeeld hergisting op de fles
+<listitem><para><code>brewery</code> is voor de bms applicatie zelf. Nog uitwerken.</para></listitem>
+<listitem><para><code>fermenters</code> is voor vergisting controllers.</para></listitem>
+<listitem><para><code>co2meters</code> is een drukmeter om bijvoorbeeld hergisting op de fles
 te monitoren.</para></listitem>
 </orderedlist>
 
@@ -79,10 +77,11 @@
 <title>Netwerk payload formaat voor een node</title>
 <para>
 De payload zoals die door een node verstuurd wordt. Het wordt in json formaat
-verzonder zonder extra spaties en opmaak zoals hieronder is te zien. Het timestamp
-is de unix tijd sinds 1 januari 1970. Het `seq' nummer wordt met ieder bericht met 1
-verhoogd.</para>
-
+verzonden zonder extra spaties en opmaak zoals hieronder is te zien. Het timestamp
+is de unix tijd sinds 1 januari 1970. Niet alle controllers sturen een timestamp,
+controllers zonder klok laten dit weg. De tijd wordt dan door <code>bmsd</code>
+ingevuld en is de tijd dat het bericht ontvangen wordt.
+Het `seq' nummer wordt met ieder bericht met 1 verhoogd.</para>
 <programlisting>
 {
   "timestamp": 1532201089,
@@ -341,7 +340,15 @@
 
 <sect1 id="payloadco2log">
 <title>Netwerk payload log formaat voor CO2 meters.</title>
+<para>
+Voor iedere actieve CO2 meter wordt bij iedere systeemstart een logbericht
+gestuurd. Dit is ongeveer iedere 5 minuten. Omdat de CO2 meters eenvoudige
+controllers zijn is er geen tijd en product informatie beschikbaar. Deze
+ontbrekende gegevens worden aangevuld door <command>bmsd</command>
+</para>
+<programlisting>
 
+</programlisting>
 <para>
 De ontvangen CO2 log gegevens worden niet opgeslagen in de SQL database
 maar in platte tekst bestanden. Hierdoor is de gelogde informatie sneller toegankelijk.

mercurial