Updated the README

Thu, 01 Nov 2018 16:54:03 +0100

author
Michiel Broek <mbroek@mbse.eu>
date
Thu, 01 Nov 2018 16:54:03 +0100
changeset 31
11983772e6d2
parent 30
3cc32f97410c
child 32
c3c2fd13cf3b

Updated the README

README.md file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/README.md	Mon Oct 29 19:37:14 2018 +0100
+++ b/README.md	Thu Nov 01 16:54:03 2018 +0100
@@ -59,6 +59,38 @@
 het brouwproces.
 
 
+#Links
+
+Dit project gebruikt code van de volgende projecten. De meeste code bevat
+enkele aanpassingen voor dit project en daarom zijn die projecten volledig
+geimporteerd in brewboard. 
+
+Voor de VNC client: https://github.com/novnc/noVNC.git. Losse VNC clients
+kunnen verbinden met poort 5900. Niet alle clients doen het goed omdat ze een
+16 bits full color VNC server verwachten en niet goed downgraden naar 8 bits
+kleuren. TigerVNC doet het goed. Voor deze applicatie is 16 bits kleur geen
+optie omdat de schermbuffer dan niet meer in het geheugen past.
+
+De PID library: http://playground.arduino.cc/Code/PIDLibrary by Brett
+Beauregard.
+
+De 1-wire bus: https://www.github.com/DavidAntliff/esp32-owb
+De DS18B20 sensoren: https://www.github.com/DavidAntliff/esp32-ds18b20
+
+De webserver en websockets server. Websockets worden gebruikt voor de VNC
+web client. Hiervoor heb je geen losse VNC client nodig zoals bijvoorbeeld
+de TigerVNC viewer maar wordt de VNC code in je browser gezet met javascript.
+https://github.com/Molorius/esp32-websocket.git components/websocket
+De javascript VNC client is aangepast voor deze applicatie.
+
+Het schema voor dit project staat op EasyDA. Zie
+https://easyeda.com/mbroek/ESP32_experiments-3ec1c1b17c3b41378ba4493ea69fa5c3.
+Belangrijk als je dit gaat bouwen: koop het juiste ESP32 devkit board. De
+meeste boards hebben niet genoeg aansluitingen naar buiten, je hebt echt de
+36 pens versie van Geekcreit®nodig.
+
+
+
 
 
 TODO:

mercurial