No repeated logs when the SD card is removed. Supress wifi_init logs.

Mon, 17 May 2021 22:38:43 +0200

author
Michiel Broek <mbroek@mbse.eu>
date
Mon, 17 May 2021 22:38:43 +0200
changeset 92
bac0a860f5dd
parent 91
255a75322212
child 93
24cb415af787

No repeated logs when the SD card is removed. Supress wifi_init logs.

README.md file | annotate | diff | comparison | revisions
main/brewboard.c file | annotate | diff | comparison | revisions
main/task_sdcard.c file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/README.md	Mon May 17 20:44:35 2021 +0200
+++ b/README.md	Mon May 17 22:38:43 2021 +0200
@@ -75,6 +75,9 @@
 client. Deze web client probeert een kopie te zijn van het touch scherm.
 https://github.com/Molorius/esp32-websocket.git components/websocket
 
+7 Segments display font voor de web applicatie: http://www.keshikan.net
+Deze is gemaakt door keshikan.
+
 Het schema voor dit project staat op EasyDA. Zie
 https://easyeda.com/mbroek/ESP32_experiments-3ec1c1b17c3b41378ba4493ea69fa5c3.
 Belangrijk als je dit gaat bouwen: koop het juiste ESP32 devkit board. De
--- a/main/brewboard.c	Mon May 17 20:44:35 2021 +0200
+++ b/main/brewboard.c	Mon May 17 22:38:43 2021 +0200
@@ -125,6 +125,7 @@
   xTaskCreate(&task_sdcard, "task_sdcard",  8192, NULL,10, &xTaskSDcard);
   /* lower the wifi logging level */
   esp_log_level_set("wifi", ESP_LOG_ERROR);
+  esp_log_level_set("wifi_init", ESP_LOG_ERROR);
   xTaskCreate(&task_wifi,  "task_wifi",   4096, NULL, 3, &xTaskWifi);
   TFT_print((char *)" Ok\r\nConnecting ", LASTX, LASTY);
 
--- a/main/task_sdcard.c	Mon May 17 20:44:35 2021 +0200
+++ b/main/task_sdcard.c	Mon May 17 22:38:43 2021 +0200
@@ -440,9 +440,9 @@
   slot_config.host_id   = host.slot;
 
   /*
-   * No errors from the sdmmc_cmd driver.
+   * No errors from the sdspi_transaction driver.
   */
-  esp_log_level_set("sdmmc_cmd", ESP_LOG_NONE);
+  esp_log_level_set("sdspi_transaction", ESP_LOG_NONE);
 
   /*
   * Options for mounting the filesystem.
@@ -487,6 +487,7 @@
 		} else {
 		  closedir(dir);
 		}
+		esp_log_level_set("sdmmc_sd", ESP_LOG_INFO);
 	  }
 	} else {
 	  /*
@@ -497,6 +498,7 @@
 		ESP_LOGI(TAG, "SD card missing, unmount");
 		my_esp_vfs_fat_sdmmc_unmount();
 		sdcard_state->card_present = false;
+		esp_log_level_set("sdmmc_sd", ESP_LOG_NONE);
 	  } else {
 		closedir(dir);
 	  }

mercurial