Use PROJECT_VER for version number. Updated README and info screen. novnc

Thu, 02 May 2019 21:19:50 +0200

author
Michiel Broek <mbroek@mbse.eu>
date
Thu, 02 May 2019 21:19:50 +0200
branch
novnc
changeset 39
e5900c9b9a7b
parent 38
537ffe280775
child 40
71e06f6d80fd

Use PROJECT_VER for version number. Updated README and info screen.

Makefile file | annotate | diff | comparison | revisions
README.md file | annotate | diff | comparison | revisions
components/spidriver/spi_master_lobo.c file | annotate | diff | comparison | revisions
main/brewboard.c file | annotate | diff | comparison | revisions
main/config.h file | annotate | diff | comparison | revisions
main/task_tft.c file | annotate | diff | comparison | revisions
sdkconfig file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/Makefile	Thu May 02 17:12:06 2019 +0200
+++ b/Makefile	Thu May 02 21:19:50 2019 +0200
@@ -3,7 +3,7 @@
 # project subdirectory.
 #
 
-PROJECT_VER := 0.3.0
+PROJECT_VER := "0.3.0.a"
 PROJECT_NAME := brewboard
 
 include $(IDF_PATH)/make/project.mk
--- a/README.md	Thu May 02 17:12:06 2019 +0200
+++ b/README.md	Thu May 02 21:19:50 2019 +0200
@@ -65,29 +65,21 @@
 enkele aanpassingen voor dit project en daarom zijn die projecten volledig
 geimporteerd in brewboard. 
 
-Voor de VNC client: https://github.com/novnc/noVNC.git. Losse VNC clients
-kunnen verbinden met poort 5900. Niet alle clients doen het goed omdat ze een
-16 bits full color VNC server verwachten en niet goed downgraden naar 8 bits
-kleuren. TigerVNC doet het goed. Voor deze applicatie is 16 bits kleur geen
-optie omdat de schermbuffer dan niet meer in het geheugen past.
-
 De PID library: http://playground.arduino.cc/Code/PIDLibrary by Brett
 Beauregard.
 
 De 1-wire bus: https://www.github.com/DavidAntliff/esp32-owb
 De DS18B20 sensoren: https://www.github.com/DavidAntliff/esp32-ds18b20
 
-De webserver en websockets server. Websockets worden gebruikt voor de VNC
-web client. Hiervoor heb je geen losse VNC client nodig zoals bijvoorbeeld
-de TigerVNC viewer maar wordt de VNC code in je browser gezet met javascript.
+De webserver en websockets server. Websockets worden gebruikt voor de web
+client. Deze web client probeert een kopie te zijn van het touch scherm.
 https://github.com/Molorius/esp32-websocket.git components/websocket
-De javascript VNC client is aangepast voor deze applicatie.
 
 Het schema voor dit project staat op EasyDA. Zie
 https://easyeda.com/mbroek/ESP32_experiments-3ec1c1b17c3b41378ba4493ea69fa5c3.
 Belangrijk als je dit gaat bouwen: koop het juiste ESP32 devkit board. De
 meeste boards hebben niet genoeg aansluitingen naar buiten, je hebt echt de
-36 pens versie van Geekcreit®nodig.
+36 pens versie van Geekcreit® nodig.
 
 
 
@@ -95,6 +87,6 @@
 
 TODO:
    - Nosleep js code toevoegen.
-   - Web client zonder VNC, of toch niet.
+   - Web client zonder VNC, of toch niet. In progress.
 
 
--- a/components/spidriver/spi_master_lobo.c	Thu May 02 17:12:06 2019 +0200
+++ b/components/spidriver/spi_master_lobo.c	Thu May 02 21:19:50 2019 +0200
@@ -65,7 +65,7 @@
 #include "soc/spi_reg.h"
 #include "soc/dport_reg.h"
 #include "soc/rtc_cntl_reg.h"
-#include "rom/ets_sys.h"
+#include "esp32/rom/ets_sys.h"
 #include "esp_types.h"
 #include "esp_attr.h"
 #include "esp_log.h"
--- a/main/brewboard.c	Thu May 02 17:12:06 2019 +0200
+++ b/main/brewboard.c	Thu May 02 21:19:50 2019 +0200
@@ -22,7 +22,7 @@
 int 				Main_Screen = MAIN_MODE_UNKNOWN;	///< Screen number
 int				Old_Screen = MAIN_MODE_UNKNOWN;		///< Previous screen number
 bool				System_TimeOk = false;			///< System time status
-
+const esp_app_desc_t		*app_desc = NULL;
 
 
 void app_main()
@@ -36,7 +36,8 @@
   TFT_setFont(DEJAVU24_FONT, NULL);
   _fg = TFT_YELLOW;
   tempy = TFT_getfontheight() + 4;
-  sprintf(temp, "BrewBoard %s", VERSION);
+  app_desc = esp_ota_get_app_description();
+  sprintf(temp, "BrewBoard %s", app_desc->version);
   TFT_print(temp, CENTER, 4);
 
   TFT_setFont(DEJAVU18_FONT, NULL);
--- a/main/config.h	Thu May 02 17:12:06 2019 +0200
+++ b/main/config.h	Thu May 02 21:19:50 2019 +0200
@@ -79,9 +79,6 @@
 #include "task_http.h"
 
 
-#define	VERSION		"0.2.10"	///< Application version
-
-
 
 /**
 * @brief Main mode different screens
--- a/main/task_tft.c	Thu May 02 17:12:06 2019 +0200
+++ b/main/task_tft.c	Thu May 02 21:19:50 2019 +0200
@@ -30,6 +30,7 @@
 extern bool			_NewMinute;
 extern bool			_UseHLT;
 extern bool			System_TimeOk;
+extern const esp_app_desc_t      *app_desc;
 
 static const char		*TAG = "task_tft";
 
@@ -557,7 +558,7 @@
 			break;
 
 		case MAIN_INFO:
-			sprintf(temp_buf, "BrewBoard %s", VERSION);
+			sprintf(temp_buf, "BrewBoard %s", app_desc->version);
 			TopMessage(temp_buf);
 			_fg = TFT_YELLOW;
 			TFT_setFont(UBUNTU16_FONT, NULL);
@@ -565,7 +566,7 @@
 			//     -------------------------------------
 			_fg = TFT_ORANGE;
 			TFT_print("Parts are written by Chris Morgan,\r\n", 0, LASTY);
-			TFT_print("Brett Beauregard, Chris Garry, LoBo,\r\n", 0, LASTY);
+			TFT_print("Brett Beauregard, Blake Felt, LoBo,\r\n", 0, LASTY);
 			TFT_print("and David Antliff.\r\n", 0, LASTY);
 			ShowInteger(1,140, "Free memory", " bytes", esp_get_free_heap_size());
 			ShowText(1,158, "IDF version", (char *)esp_get_idf_version());
--- a/sdkconfig	Thu May 02 17:12:06 2019 +0200
+++ b/sdkconfig	Thu May 02 21:19:50 2019 +0200
@@ -11,7 +11,7 @@
 CONFIG_SDK_PYTHON="python"
 CONFIG_SDK_MAKE_WARN_UNDEFINED_VARIABLES=y
 CONFIG_APP_COMPILE_TIME_DATE=y
-CONFIG_APP_EXCLUDE_PROJECT_VER_VAR=y
+# CONFIG_APP_EXCLUDE_PROJECT_VER_VAR is not set
 # CONFIG_APP_EXCLUDE_PROJECT_NAME_VAR is not set
 # CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL_NONE is not set
 # CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL_ERROR is not set

mercurial