doc/bms-ch8.sgml

Mon, 21 Oct 2019 14:37:31 +0200

author
Michiel Broek <mbroek@mbse.eu>
date
Mon, 21 Oct 2019 14:37:31 +0200
changeset 530
a7430eee20bd
parent 511
f51630063f00
child 568
6f3c24e21deb
permissions
-rw-r--r--

Updated the documentation. Changed page layout.

<!-- 
 vim:syntax=docbksgml
-->

<chapter id="protocols">
<title>Protocollen.</title>
<para>
De netwerk protocollen.
</para>

<sect1 id="prototopic">
<title>MQTT topic formaat.</title>
<para>De topics zijn als volgt gedefinieerd:</para>
<programlisting>
mbv1.0/<code>group_id</code>/<code>message_type</code>/<code>edge_node</code>/<code>device_id</code>
</programlisting>

<itemizedlist>
<listitem><para><code>group_id</code> geeft het type apparaat aan zoals <code>fermenters</code>
en <code>brewcontrol</code>.</para></listitem>
<listitem><para><code>message_type</code> geeft het bericht type aan zoals
<code>NBIRTH</code>, <code>DDATA</code>.</para></listitem>
<listitem><para><code>edge_node</code> is de hostnaam van de node die het bericht stuurt. Dit is
de naam zonder domain toevoeging.</para></listitem>
<listitem><para><code>device_id</code> is de verkorte naam van het apparaat module waarvan dit
bericht komt zoals de naam van een vergisting controller. Dit is niet aanwezig met NODE berichten.</para></listitem>
</itemizedlist>

<para>
De volgende <code>group_id</code> namen zijn gedefinieerd:
</para>
<orderedlist>
<listitem><para><code>brewery</code> is voor de bms applicatie zelf. Nog uitwerken.</para></listitem>
<listitem><para><code>fermenters</code> is voor vergisting controllers.</para></listitem>
<listitem><para><code>co2meters</code> is een drukmeter om bijvoorbeeld hergisting op de fles
te monitoren.</para></listitem>
</orderedlist>

<para>De volgende <code>message_type</code> namen zijn gedefinieerd:</para>
<orderedlist>
<listitem><para>NBIRTH geeft aan wanneer een node opstart en met het netwerk
verbonden is. Dit is een zogenaamd persistent bericht, het blijft voor nieuwe
MQTT clients altijd zichtbaar. Bij het starten van een node wordt er een payload
verzonden, zie het payload formaat voor een node. Als een node afsluit wordt juist geen
payload verzonden zodat het bericht verdwijnt.</para></listitem>
<listitem><para>NDEATH wordt verstuurd als een node offline gaat. Maar het kan ook
ontvangen worden als de MQTT verbinding verbroken wordt met een node, het NDEATH
bericht is ook het `last will' bericht van een node. Maar als het echt fout gaat
dan zal er mogenlijk nooit een NDEATH bericht gezien worden.</para></listitem>
<listitem><para>NCMD is een commando bestemd voor een node.
Dit kan bijvoorbeeld een reboot commando zijn.</para></listitem>
<listitem><para>NDATA wordt verstuurd als er veranderingen zijn voor de node,
maar ook iedere vijf minuten om aan te geven dat de node nog "levend" en aanwezig
is.</para></listitem>

<listitem><para>DBIRTH is een of meer berichten van een apparaat wat online komt
en ingeschakeld is. Een apparaat is een deel van een node.
Bij het opstarten van de node is er geen <code>device_id</code>
omdat alle apparaten is een keer verstuurd worden. Indien er later een enkel apparaat
ingeschakeld wordt dan is er wel een geldige <code>device_id</code> aanwezig.
Hier ook weer, er is een payload bij opstarten en geen payload bij afsluiten om het
persistente bericht goed te houden.</para></listitem>
<listitem><para>DDEATH wordt verstuurd als een node offline gaat, of als het apparaat
uitgeschakelt wordt.</para></listitem>
<listitem><para>DDATA heeft altijd een payload, maar deze hoeft niet volledig te zijn,
enkel de gewijzigde data moet in het bericht zitten.</para></listitem>
<listitem><para>DLOG is een data log. Hier bestaat de payload uit gegevens die de
bms applicatie in de database zet.</para></listitem>
<listitem><para>DCMD is een commando voor een apparaat wat op een node geinstalleerd is.
Dit zullen voornamelijk instellingen voor dat enkele apparaat zijn.</para></listitem>
</orderedlist>

</sect1>


<sect1 id="payloadnode">
<title>Netwerk payload formaat voor een node</title>
<para>
De payload zoals die door een node verstuurd wordt. Het wordt in json formaat
verzonden zonder extra spaties en opmaak zoals hieronder is te zien. Het timestamp
is de unix tijd sinds 1 januari 1970. Niet alle controllers sturen een timestamp,
controllers zonder klok laten dit weg. De tijd wordt dan door <code>bmsd</code>
ingevuld en is de tijd dat het bericht ontvangen wordt.
Het `seq' nummer wordt met ieder bericht met 1 verhoogd.</para>
<programlisting>
{
 "timestamp": 1532201089,
 "seq": 0,
 "metric": {
  "uuid": "b508f01c-1f82-4e8b-b0d2-d88ecfb53031",
  "properties": {
   "hardwaremake": "Raspberry",
   "hardwaremodel": "Unknown",
   "os": "Linux",
   "os_version": "4.1.19+",
   "FW": "0.8.2"
  },
  "THB": {
   "temperature": 20.0,
   "humidity": 50.0,
   "barometer": 1002
  },
  "GPS": {
   "latitude": 1.2345,
   "longitude": 2.3456,
   "altitude": 20
  },
  "net": {
   "address": "10.126.151.11",
   "ifname": "eth0",
   "rssi": 0
  }
 }
}
</programlisting>
</sect1>

<sect1 id="cmdnode">
<title>Netwerk kommando payload formaat voor nodes.</title>
<para>De volgende kommando's kunnen gestuurd worden naar nodes:</para>
<programlisting>
{
 "timestamp":1532201089,
 "metric": {
  "Node Control/Reboot":true
 }
}
</programlisting>
<para>Dit commando reboot niet de computer maar de applicatie die op een
computer zoals een Raspberry Pi geinstalleerd is. Een uitzondering zijn de
controllers zoals Arduino's en andere eenvoudige systemen.</para>
<programlisting>
{
 "timestamp":1532201089,
 "metric": {
  "Node Control/Rebirth":true
 }
}
</programlisting>
<para>Dit commando zorgt er voor dat alle NBIRTH en DBIRTH berichten opnieuw
verzonden worden alsof de computer net is opgestart. Dit kan nuttig zijn na
een herstart van de bms applicatie zelf zodat de juiste nodes informatie weer
beschikbaar is.</para>
</sect1>

<sect1 id="payloadfermdata">
<title>Netwerk payload data formaat voor vergisting controllers</title>
<para>
Dit is het meest uitgebreide formaat wat getoond is. Indien er bijvoorbeeld geen
chiller aanwezig is, dan wordt een `null' gestuurd in plaats van een json blok
met gegevens. De werkelijke uitvoering van de hardware en de configuratie daarvan
bepaald dus het uiteindelijke payload formaat.
</para>
<programlisting>
{
 "uuid": "48c9ae27-3f58-41c9-ae4b-1d57b249c45a",
 "alias": "unit1",
 "product": {
  "uuid": "1eb0c7bf-bf06-491c-a086-ac5478d521b9",
  "code": "CB0001",
  "name": "Hoppy Housebeer"
 },
 "air": {
  "address": "70d60411-3ec8-40ab-998a-81fead83025f",
  "state": "OK",
  "temperature": 21.562
 },
 "beer": {
  "address": "8ec36f9d-f382-4e32-a47f-732642e1018d",
  "state": "OK",
  "temperature": 22.125
 },
 "chiller": {
  "address": "e81265b8-07f7-4b22-96c1-6f55a4b66a83",
  "state": "OK",
  "temperature": 12.437
 },
 "heater": {
  "address": "d2f2d6bc-4d12-4852-9462-95f4c2476034",
  "state": 0,
  "usage": 10710793
 },
 "cooler": {
  "address": "a9f30140-812c-4ec1-9e98-3a9d47deff7c",
  "state": 0,
  "usage": 920504
 },
 "fan": {
  "address": "ae9f9887-8209-4810-9f58-ddfb34ee142f",
  "state": 100,
  "usage": 62889739
 },
 "light": {
  "address": "cc6353cf-9c97-41b9-b6cf-00cea312e478",
  "state": 0,
  "usage": 29647290
 },
 "door": {
  "address": "ad8746d1-0549-485a-a215-41e5cdde9e75",
  "state": 1
 },
 "psu": {
  "address": "e1bb7182-883d-4977-a1c0-76e214072fc5",
  "state": 1
 },
 "stage": "PRIMARY",
 "mode": "BEER",
 "setpoint": {
  "low": 21.0,
  "high": 21.0
 },
 "webcam": {
  "url":"https://the.webcamserver.com:8090/?action=stream",
  "light": 1
 },
 "alarm": 0,
 "profile": {
  "uuid": "c93ad1bb-0446-4788-9c43-83990c5f8b82",
  "name": "Witbier methode Cellis",
  "state": "OFF",
  "percent": 0,
  "inittemp": {
   "low": 17.9,
   "high": 18.1
  },
  "fridgemode": 0,
  "steps": [
   {
    "resttime": 2,
    "steptime": 0,
    "target": {
     "low": 18.0,
     "high": 18.0
    },
    "fridgemode": 0
   },
   {
    "resttime": 0,
    "steptime": 24,
    "target": {
     "low": 18.0,
     "high": 22.0
    },
    "fridgemode": 0
   },
   {
    "resttime": 48,
    "steptime": 96,
    "target": {
     "low": 26.0,
     "high": 26.0
    },
    "fridgemode": 0
   }
  ]
 }
}
</programlisting>
<para>Temperature states can be: OK, MISSING or ERROR.<para>
<para>The general `mode' can be: OFF, NONE, FRIDGE, BEER or PROFILE.</para>
<para>The profile `state' can be: OFF, PAUSE, RUN, DONE or ABORT.</para>
</sect1>


<sect1 id="payloadfermlog">
<title>Netwerk payload log formaat voor vergisting controllers</title>
<para>
Dit is het meest uitgebreide formaat wat getoond is. Indien er bijvoorbeeld geen
chiller aanwezig is, dan wordt geen data hiervoor verstuurd.
De werkelijke uitvoering van de hardware en de configuratie daarvan
bepaald dus het uiteindelijke payload formaat.
</para>
<programlisting>
{
 "timestamp": 1532201089,
 "seq": 0,
 "metric": {
  "product": {
   "uuid": "1eb0c7bf-bf06-491c-a086-ac5478d521b9",
   "code": "CB0001",
   "name": "Hoppy Housebeer"   
  },
  "stage": "PRIMARY",
  "mode": "BEER",
  "temperature": {
   "air": 20.125,
   "beer": 20.062,
   "chiller": -3.000,
   "room": 20.1
  },
  "setpoint": {
   "low": 19.8,
   "high": 20.1
  },
  "heater": {
   "power": 100,
   "usage": 1234
  },
  "cooler": {
   "power": 0,
   "usage": 27273
  },
  "fan": {
   "power": 100,
   "usage": 8273772
  },
  "sg": 1.023,
  "event": "Something to mark",
  "fermenter_uuid": "48c9ae27-3f58-41c9-ae4b-1d57b249c45a"
 }
}
</programlisting>
<para>
De ontvangen vergisting log gegevens worden niet opgeslagen in de SQL database
maar in platte tekst bestanden. Hierdoor is de gelogde informatie sneller toegankelijk.
Ieder brouw product heeft zijn eigen bestand.
De bestanden staan in <code>www/logs/fermentation/</code>.
De bestandsnamen zijn <code>product_code\ product_name.log</code>.
Het interne formaat is:</para>
<programlisting>
2014-11-15 18:39:12,BEER,PRIMARY,20.312,19.750,-1.500,20.5,18.6,18.8,35,12345,0,67890,Whatsup,Fermenter
      |     |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
 0 datetime +     |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
 1 werkwijze ---------+   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
 2 vergisting fase ---------+   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
 3 temperatuur lucht --------------+   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
 4 temperatuur bier ----------------------+   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
 5 temperatuur koeler ---------------------------+   |  |  |  |  |  |  |   |    |
 6 temperatuur ruimte ----------------------------------+  |  |  |  |  |  |   |    |
 7 instelwaarde laag ----------------------------------------+  |  |  |  |  |   |    |
 8 instelwaarde hoog ---------------------------------------------+  |  |  |  |   |    |
 9 verwarming vermogen -----------------------------------------------+  |  |  |   |    |
10 verwarming verbruik ---------------------------------------------------+  |  |   |    |
11 koeler vermogen -----------------------------------------------------------+  |   |    |
12 koeler verbruik ---------------------------------------------------------------+   |    |
13 gebeurtenis --------------------------------------------------------------------------+    |
14 vergister uuid --------------------------------------------------------------------------------+
</programlisting>
</sect1>

<sect1 id="payloadco2log">
<title>Netwerk payload log formaat voor CO2 meters.</title>
<para>
Voor iedere actieve CO2 meter wordt bij iedere systeemstart een logbericht
gestuurd. Dit is ongeveer iedere 5 minuten. Omdat de CO2 meters eenvoudige
controllers zijn is er geen tijd en product informatie beschikbaar. Deze
ontbrekende gegevens worden aangevuld door <command>bmsd</command>
</para>
<programlisting>

</programlisting>
<para>
De ontvangen CO2 log gegevens worden niet opgeslagen in de SQL database
maar in platte tekst bestanden. Hierdoor is de gelogde informatie sneller toegankelijk.
Ieder brouw product heeft zijn eigen bestand.
De bestanden staan in <code>www/logs/co2pressure/</code>.
De bestandsnamen zijn <code>product_code\ product_name.log</code>.
Het interne formaat is:</para>
<programlisting>
  2019-10-11 16:13:33,22.250,5.964,c0ffeeee-dead-beef-caf0-3c71bffe4054
      |      |   |         |
 0 datetime +      |   |         |
 1 temperatuur ----------+   |         |
 2 CO2 flesdruk in bar ---------+         |
 3 meter uuid -------------------------------------+
</programlisting>
</sect1>

</chapter>

mercurial