Updated the documentation. Changed page layout.

Mon, 21 Oct 2019 14:37:31 +0200

author
Michiel Broek <mbroek@mbse.eu>
date
Mon, 21 Oct 2019 14:37:31 +0200
changeset 530
a7430eee20bd
parent 529
bb8a37fe6326
child 531
7c37a6f85d55

Updated the documentation. Changed page layout.

README.design file | annotate | diff | comparison | revisions
doc/bms-ch8.sgml file | annotate | diff | comparison | revisions
doc/docbook-utils.dsl file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/README.design	Sat Oct 19 23:06:42 2019 +0200
+++ b/README.design	Mon Oct 21 14:37:31 2019 +0200
@@ -54,12 +54,22 @@
 Split fields:
 divide_type	0:none 1:after mash 2:after boil 3:after primary 4:after secondary 5:after tertiary
 divide_size	amount in liters of this part.
+divide_percent	percentage of this part.
 divide_parts	hoeveel afsplitsingen.
+divide_part	0=hoofdbatch.
 divide_from	uuid
 Via Export module dialoog maken, keuze aantal afsplitsels en grootte per stuk. 10 stuks.
-Procedure: Genereer afsplitsels met uniek uuid en moeder uuid. Pas volumes aan na splitspunt.
-Afsplitsels naam aanpassen, code een -n volgnummer toevoegen.
+Procedure: Genereer afsplitsels in db_product. Pas volumes aan na splitspunt.
+Afsplitsels naam aanpassen, code en -n volgnummer toevoegen.
 Daarna, markeer master en reduceer volume na splitspunt.
+View - master alleen wijzigen voor splitspunt.
+   - splitsingen alleen wijzigen na splitspunt.
+
+NOTE: prod_duplicate alleen op master record, ingesplitst.
+   prod_export beerxml alleen op master.
+   prod_print, prod_forum, prod_checklist - toevoegen splitsels.
+
+
 
 Miscs type: add wood.
 
--- a/doc/bms-ch8.sgml	Sat Oct 19 23:06:42 2019 +0200
+++ b/doc/bms-ch8.sgml	Mon Oct 21 14:37:31 2019 +0200
@@ -318,23 +318,23 @@
 De bestandsnamen zijn <code>product_code\ product_name.log</code>.
 Het interne formaat is:</para>
 <programlisting>
-  2014-11-15 18:39:12,BEER,PRIMARY,20.312,19.750,-1.500,20.5,18.6,18.8,35,12345,0,67890,Whatsup,Fermenter
-      |      |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
- 0 datetime +      |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
- 1 werkwijze ------------+   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
- 2 vergisting fase ------------+   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
- 3 temperatuur lucht -----------------+   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
- 4 temperatuur bier -------------------------+   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
- 5 temperatuur koeler ------------------------------+   |  |  |  |  |  |  |   |    |
- 6 temperatuur ruimte -------------------------------------+  |  |  |  |  |  |   |    |
- 7 instelwaarde laag -------------------------------------------+  |  |  |  |  |   |    |
- 8 instelwaarde hoog ------------------------------------------------+  |  |  |  |   |    |
- 9 verwarming vermogen --------------------------------------------------+  |  |  |   |    |
-10 verwarming verbruik ------------------------------------------------------+  |  |   |    |
-11 koeler vermogen --------------------------------------------------------------+  |   |    |
-12 koeler verbruik ------------------------------------------------------------------+   |    |
-13 gebeurtenis -----------------------------------------------------------------------------+    |
-14 vergister uuid -----------------------------------------------------------------------------------+
+2014-11-15 18:39:12,BEER,PRIMARY,20.312,19.750,-1.500,20.5,18.6,18.8,35,12345,0,67890,Whatsup,Fermenter
+      |     |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
+ 0 datetime +     |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
+ 1 werkwijze ---------+   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
+ 2 vergisting fase ---------+   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
+ 3 temperatuur lucht --------------+   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
+ 4 temperatuur bier ----------------------+   |   |  |  |  |  |  |  |   |    |
+ 5 temperatuur koeler ---------------------------+   |  |  |  |  |  |  |   |    |
+ 6 temperatuur ruimte ----------------------------------+  |  |  |  |  |  |   |    |
+ 7 instelwaarde laag ----------------------------------------+  |  |  |  |  |   |    |
+ 8 instelwaarde hoog ---------------------------------------------+  |  |  |  |   |    |
+ 9 verwarming vermogen -----------------------------------------------+  |  |  |   |    |
+10 verwarming verbruik ---------------------------------------------------+  |  |   |    |
+11 koeler vermogen -----------------------------------------------------------+  |   |    |
+12 koeler verbruik ---------------------------------------------------------------+   |    |
+13 gebeurtenis --------------------------------------------------------------------------+    |
+14 vergister uuid --------------------------------------------------------------------------------+
 </programlisting>
 </sect1>
 
--- a/doc/docbook-utils.dsl	Sat Oct 19 23:06:42 2019 +0200
+++ b/doc/docbook-utils.dsl	Mon Oct 21 14:37:31 2019 +0200
@@ -181,7 +181,7 @@
 (define %title-font-family% "Helvetica")
 
 ;;What font would you like for the body?
-(define %body-font-family% "Palatino")
+(define %body-font-family% "Helvetica")
 
 ;;What font would you like for mono-seq?
 (define %mono-font-family% "Courier New")
@@ -207,13 +207,13 @@
 (define %left-right-margin% 6pi)
 
 ;;How much indentation for the body?
-(define %body-start-indent% 4pi)
+(define %body-start-indent% 2pi)
 
 ;;How big is the left margin? (relative to physical page)
-(define %left-margin% 8pi) ;white-paper-column
+(define %left-margin% 6pi) ;white-paper-column
 
 ;;How big is the right margin? (relative to physical page)
-(define %right-margin% 8pi) ;white-paper-column
+(define %right-margin% 6pi) ;white-paper-column
 
 ;;How big do you want the margin at the top?
 (define %top-margin%

mercurial