Updated README

Fri, 01 May 2020 16:23:25 +0200

author
Michiel Broek <mbroek@mbse.eu>
date
Fri, 01 May 2020 16:23:25 +0200
changeset 664
17cec1b43923
parent 663
7de681f68506
child 665
4d01937ae7af
child 666
029e65ca3678

Updated README

README.design file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/README.design	Fri May 01 14:46:08 2020 +0200
+++ b/README.design	Fri May 01 16:23:25 2020 +0200
@@ -47,8 +47,6 @@
 
 Hop types: Extract IKE. Tetra hop.
 
-Water: extra gegevens verwerken.
-
 Maischen: volledig infusie en decoctie implementeren zodat ook de Hermann methode kan.
           Dubbel maischen?
 Stap velden: gemeten pH en SG

mercurial