Updated design notes

Sun, 26 Apr 2020 10:36:38 +0200

author
Michiel Broek <mbroek@mbse.eu>
date
Sun, 26 Apr 2020 10:36:38 +0200
changeset 661
74b442eae07b
parent 660
0e9a725354ac
child 662
4bb005694ce7

Updated design notes

README.design file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/README.design	Fri Apr 24 14:10:47 2020 +0200
+++ b/README.design	Sun Apr 26 10:36:38 2020 +0200
@@ -45,7 +45,13 @@
      - splitsingen alleen wijzigen na splitspunt.
 
 
-Hop types: Extract IKE.
+Hop types: Extract IKE. Tetra hop.
+
+Water: extra gegevens verwerken.
+
+Maischen: volledig infusie en decoctie implementeren zodat ook de Hermann methode kan.
+          Dubbel maischen?
+Stap velden: gemeten pH en SG
 
 
 https://github.com/beerjson/beerjson

mercurial