Updated the design README

Wed, 06 May 2020 16:07:20 +0200

author
Michiel Broek <mbroek@mbse.eu>
date
Wed, 06 May 2020 16:07:20 +0200
changeset 668
c09b3041da42
parent 667
1246550451ca
child 669
1a1cf5430f43

Updated the design README

README.design file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/README.design	Wed May 06 14:14:14 2020 +0200
+++ b/README.design	Wed May 06 16:07:20 2020 +0200
@@ -47,8 +47,7 @@
 
 Hop types: Extract IKE. Tetra hop.
 
-Maischen: volledig infusie en decoctie implementeren zodat ook de Hermann methode kan.
-          Dubbel maischen?
+Maischen: Dubbel maischen? Of is 2e maisch een grondstof (Ingo).
 Stap velden: gemeten pH en SG
 
 

mercurial