Updated design notes.

Sun, 10 Nov 2019 16:48:19 +0100

author
Michiel Broek <mbroek@mbse.eu>
date
Sun, 10 Nov 2019 16:48:19 +0100
changeset 550
f34e480ec6c5
parent 549
21705ae9dff2
child 551
57cb71496a9a

Updated design notes.

README.design file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/README.design	Fri Nov 08 16:41:13 2019 +0100
+++ b/README.design	Sun Nov 10 16:48:19 2019 +0100
@@ -65,7 +65,7 @@
 View - master alleen wijzigen voor splitspunt.
      - splitsingen alleen wijzigen na splitspunt.
 
-
+Bij splits na brouwen, de brouw log records kopieren onder nieuwe code en naam. includes/db_divide.php
 
 
 Miscs type: add wood.

mercurial